בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • הערות מעשיות בהפרשת חלה ממצות חבורה
  • חיוב חלה במצות על ידי צירוף סל ודיני ספיקות
  • הזמן הראוי להפרשת חלה ממצות מכונה
  • הפרשת תרו"מ בחיטים למצות בקצירת יד
  • פטרית בפסח ודינם לגבי ברכה, תרו"מ ושביעית
  • קמחים מחמשת מיני דגן שאינם ראויים להחמיץ
  • ברכת האילנות על אילנות המורכבים