בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • ביעור מעשרות
  • שריפת חלה
  • הפרשת אורח
  • הפריש ולא ברך- להשאל
  • אננס- ירק או עץ
  • לוח אחוזי ערלה
  • כלאי הכרם