בין הנושאים המובאים בגיליון:

הענינים:

  • תרומות ומעשרות
  • מירוח פועל נכרי
  • דעת בהפרשה
  • תרומה טמאה- שימוש בה
  • זיכוי ע"י סמוך על שולחנו
  • טבל שנתערב בטבל
  • מצוות נתינה בחלה ותרומה
  • הפרשה מפירות שיוחדו לחלוקה
  • עציץ שאינו נקוב לד' מינים
  • ערלה