בין הנושאים המובאים בגיליון:

הענינים:

  • לקראת שבת הארץ
  • משתלות בפיקוח
  • פירות הדר- מעשר שני או עני
  • ערלה ולוח ערלה
  • חלה
  • פרוטה חמורה
  • מעשר עני שלא ניתן לעני
  • ספרים: דברי שיר, זרע הארץ