בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • שנת מעשר עני
  • מסורת על כשרות העופות
  • תשובות ראשונים מכת"י
  • הקרן לחילול מעשר שני
  • ערלה ולוח אחוזי ערלה
  • חלה
  • המכון לחקר החקלאות
  • הרימון וחלקיו בהלכה