בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • נתינת טבל במתנה
  • תרומות ומעשרות
  • כלאים בנבטים
  • ערלה