בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • עלים של עץ המורינגה לערלה
  • שימוש ביין של שביעית להבדלה
  • נאמנות משגיחי כשרות
  • לוח ערלה