בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • בית ההוראה
  • ירק במוצאי שביעית
  • ביעור שביעית
  • סיום מסכת שביעית