בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • תרומות ומעשרות
  • ביעור שביעית
  • ערלה