בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • ביעור שביעית
  • לולבים של שביעית
  • כלי חרס לאיסור ספיחין
  • עציץ המכיל מ' סאה