בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • הפקרת שותפות
  • תאריכי שביעית שנדפסו במחיצת החזון איש
  • אמירת נכרי
  • עציצים
  • "מועדים לשמיטה"