בין הנושאים המובאים בגיליון:

שביעית

  • אמירה לנכרי
  • גינת בית משותף
  • שאריות בקדושת שביעית

ערלה

  • לוח אחוזי ערלה