בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • ערלה בפאפיה
  • שמיטה
  • כלאי הכרם