בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • מעשר עני
  • שמיטה
  • כלאי אילן
  • ערלה