בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • השחתת אילנות
  • מעשר עני
  • שמיטה
  • ערלה