בקשה דחופה ויוצאת דופן
לידידי בית המדרש להלכה בהתישבות
"אמונת אי"ש"

מגבית חירום לטובת אברכי הכוללים ומפעלי החינוך
שע"י בית המדרש להלכה בהתישבות 'אמונת אי"ש'
במלאת עשור לפטירת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

בית המדרש להלכה בהתישבות הוא ספינת הדגל של לימוד ויישום מצוות התלויות בארץ בדור האחרון. 

בית המדרש נקרא ע"ש מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל והוקם לפני למעלה מ-40 שנה.

שוקדים בו עשרות תלמידי חכמים  על לימוד מצוות התלויות בארץ הלכה למעשה.

בנוסף מתקיימים שיעורי תורה רבים וכן כוללי ערב הפזורים בכל הארץ ללימוד תורת ארץ ישראל.

רק בזכות התורה הנלמדת בבית המדרש להלכה בהתיישבות והיוזמות החשובות שמקדמים רבני בית המדרש בראשות הגאון רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א, תלמידו חביבו של מרן פוסק הדור זצוק"ל, כולנו יכולים לחיות בארץ הקודש תוך הקפדה על מצוות התלויות בארץ באופן המהודר ביותר. 

בתקופה האחרונה נקלע בית המדרש לקשיים קיומיים בתשלומי המלגות לאברכים,
רק ע"י התגייסות של כל אחד מאתנו נוכל לדאוג להמשך קיומו של בית המדרש.
במצב שנוצר תרומה של כל אחד ואחד זו הדרך לגייס את הסכומים הדרושים להמשך המפעל הגדול הזה. 

השבוע חל יום ההילולא העשירי של רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמקום זה נקרא על שמו וכפי שאתם יודעים היטב מקום זה היה בבבת עינו.

 

זה תלוי בך. זה תלוי בנו. רק ביחד נוכל לסייע לבית המדרש ברגע הקריטי הזה.

המגבית תתקיים במלאת עשור לפטירתו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

זו ההזדמנות שלך להפוך לשותף באחזקת בית המדרש (היחיד!) שנוסד ע"י מרן הגרי"ש אלישיב. 

זו ההזדמנות שלך לקנות מניית נצח של שותפות בזכות לימוד מצוות התלויות בארץ. 

זו ההזדמנות שלך להתברך במעמד תפילה נדיר ומיוחד. 

מכתב מראש בית המדרש הגר"י אפרתי שליט"א

בס"ד,  סמוך ליום השנה העשירי לעלותו לגנזי מרומים של מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

לאחינו מחזיקי תורה ולומדי'
נדיבי לב ומקיימי מצוותיה.

למעלה מארבעים שנה פועל ביהמ"ד להלכה אמונת אי"ש, אשר בצלו יחסיון
מאות אברכים בכוללי בוקר ולילה בלימוד סדר זרעים. גם הקימו בית
הוראה הנותן מענה והדרכה בהלכות ארץ חמדה כמעט בכל שעות היממה.
ומצודתם פרוסה בהרבה ת"ת ובתי ספר בארץ הקודש ובחו"ל כדי
שנזכה שלא יהא נער ונערה שאינם יוצאים ותלמודם בידם – לידע
מצוות הארץ.
מיום שהוקם ביהמ"ד בעיה"ק ירושלים ת"ו הי' לנו מרן רבינו זצוק"ל
למשען ומשענה ברוחניות ובגשמיות, עד שכתב מרן הגר"ח זצוק"ל
"הכולל שיסדה מו"ח זללה"ה" – וכוונתו שהרי מבלעדי היותו מחוקק
אין לנו זכות קיום והרי הוא יסדה, ומיום שניטלה העטרה חסרנו
כל אלו.
וכמעט בעונותינו מתקשים בהחזקת המקום, ואנו חפצים
להוסיף אברכים תמידים כסדרם, ובזה גם נוכל להוסיף מעש
בקיום מצוות אלו וחיזוקם, והננו פונים אליכם ליתן יד
לאמונת אי"ש אשר בנאהו, ומכוחו של מרן רבינו, שלא
יבש המעיין ויתחזק המעש בהלכות אלו עד שנזכה
לקול ששון ושמחה ונס יגון ואנחה בשובנו לירושלים.

יוסף יקותיאל אפרתי
חד מבני חבורה דביהמ"ד
אמונת אי"ש.

מסלולי תרומה

אחזקת אברך ליום לימוד

בכולל שע"י בית המדרש
180 חודשי
  • שותף באחזקת בית המדרש (היחיד!) שנוסד ע"י מרן הגרי"ש אלישיב
  • שמך יוזכר במעמד תפילה בציון הגרי"ש בהשתתפות הגר"י אפרתי ותלמידיו , לברכה והצלחה בכל העניינים.

אחזקת יום פעילות

בבית ההוראה שע"י בית המדרש
120 חודשי
  • שותף באחזקת בית המדרש (היחיד!) שנוסד ע"י מרן הגרי"ש אלישיב
  • שמך יוזכר במעמד תפילה בציון הגרי"ש בהשתתפות הגר"י אפרתי ותלמידיו , לברכה והצלחה בכל העניינים.

אחזקת אברך בכולל ערב

בכולל שע"י בית המדרש
70 חודשי
  • שותף באחזקת בית המדרש (היחיד!) שנוסד ע"י מרן הגרי"ש אלישיב
  • שמך יוזכר במעמד תפילה בציון הגרי"ש בהשתתפות הגר"י אפרתי ותלמידיו , לברכה והצלחה בכל העניינים.

ניתן לתרום גם בהעברה בנקאית לחשבון: בנק פאג"י (52) | סניף 182| מ"ח 320064

כל התרומות בקמפיין מוכרות לצרכי מס בישראל ע"פ סעיף 46
מספר עמותה- 580024503

לבירור, מידע ותרומות לקמפיין ניתן להתקשר 02-6488888