מדריכים

חיפוש תוכן באתר

נושאים פופולריים

מאמר

אילנות מורכבים

לוח

ביעור שביעית

מאמר

שיעור הפרשת חלה

מדריך

הפרשת תרומות ומעשרות

מאמר

שנת הלימונים

הערה בדין ברכת אשר נתן ריח טוב בפירות

הערה בדין ברכת אשר נתן ריח טוב בפירות

דינה של קליפת האתרוג והיחס לבשרו והערה העולה מינה לברכת אשר נתן ריח טוב…
בדין נטיעת ייחור של ערלה לשם סייג – גדר

בדין נטיעת ייחור של ערלה לשם סייג – גדר

ייחור ערלה שניטע מחדש בפטור האם איסורו מנטיעתו הראשונה נפקע בנטיעה הפוטרת מערלה? מאמר…
רשימה של פירות 'שהחיינו'

רשימה של פירות 'שהחיינו'

רבי אלכסנדר יהודה מנדלבוים שליט"אמחבר ספר ‘וזאת הברכה’ המספרים מתייחסים לשמות החודשים הלועזיים שהפירות…

בית המדרש להלכה בהתישבות בבשורת בין הזמנים למשפחות

בעקבות פניות ממשפחות המבקשות להכיר את מרכז הלמידה ולהינות בימי "בין הזמנים" מחוויה אטרקטיבית…

לקיטת פירות שביעית לנוי או מצוה

רבי אשר בורובסקי שליט"אמרבני בית ההוראה ע"ש הרב ש. א. רוזנברג זצ"ל מאמר מתוך…
ברכת האילנות

ברכת האילנות

הרואה עצי פרי בלבלובם בחודש ניסן מברך בראייתם את ברכת האילנות. נוסח ברכת האילנות:…
ברכת האילנות על עצים האסורים משום ערלה

ברכת האילנות על עצים האסורים משום ערלה

שאלה האם מותר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא עדיין בשנות ערלה? תשובה יש…
עלים של עץ המורינגה לערלה

עלים של עץ המורינגה לערלה

בארץ ישראל – מגדלים בשנים האחרונות מינים וזני פירות שבעבר לא היו בארץ, ולכן…
שיכרות ביין של שביעית

שיכרות ביין של שביעית

שאלה האם מותר לקיים מצות עד דלא ידע ביין של שביעית ומה הדין לתיתו…
איסור חדש במוצרים מיובאים מחו"ל

איסור חדש במוצרים מיובאים מחו"ל

הודעה מחודש כסלו תשפ"ג בעניין איסור חדש בתקופה זו של השנה מיובאים מוצרים שיתכן שכלול…
ט״ו בשבט לעניין ערלה ושביעית

ט״ו בשבט לעניין ערלה ושביעית

כיצד מונים שנות ערלה לאילן, ומה הטעם שממתינים עד לט״ו בשבט של השנה הרביעית…
איסור חדש והמינים שבהם נוהג איסור חדש

איסור חדש והמינים שבהם נוהג איסור חדש

"דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם,…
איסור חדש בחו"ל ובתבואת נכרי

איסור חדש בחו"ל ובתבואת נכרי

איסור חדש בחוץ לארץ המשנה (ערלה ג' ט') "החדש אסור מן התורה בכל מקום",…
איסור חדש בתבואה הגדלה בחו"ל או ביד נכרי ובאה לארץ

איסור חדש בתבואה הגדלה בחו"ל או ביד נכרי ובאה לארץ

בשתי המאמרים הקודמים (מעבר למאמר הראשון >>, מעבר למאמר השני >>) דנו על המינים…
הפרשת חלה במצות חבורה

הפרשת חלה במצות חבורה

הנחיות והוראות לחיוב והפרשת החלה באפיות מצות המצויים ב'חבורה' מצות מכונה, וכן מצות יד רגילות,…
הפרשת חלה ממצות חבורה – דיני צירוף סל

הפרשת חלה ממצות חבורה – דיני צירוף סל

הפרשת חלה ממצות חבורה במצות יד הנאפות בחבורות עולים כמה וכמה נידונים הקשורים בחיוב…
בעניין עיסה העשויה להיחלק

בעניין עיסה העשויה להיחלק

שאלהאשה המכינה בצק שיש בו שיעור חלה אך בדעתה לתת חלק ממנו לאשה או…
דין אננס – ירק או עץ

דין אננס – ירק או עץ

מתוך ידיעון הליכות שדה גיליון 201 לכבוד ידידנו הרה”ג ר’ אהרן מאיר מייזליש שליט”א הרה”ג…
הלכות הפרשת חלה

הלכות הפרשת חלה

מהי מצות הפרשת חלה? על מצוות הפרשת חלה נצטווינו בתורה (במדבר טו י"ט-כ' )…
האם מותר ליטוע אילנות בערב שנת השמיטה?

האם מותר ליטוע אילנות בערב שנת השמיטה?

שאלה בכוונתי להעסיק את ילדיי, בימי בין הזמנים של חודש אב, לפני שנת השמיטה,…
טיפול בגינה בערב שביעית

טיפול בגינה בערב שביעית

שאלה מסביב לביתי גינה מטופחת ובה עצים ושיחים שונים. ברצוני לברר האם ישנם הלכות…
ביצוע עבודות הכנה בשמיטה לשנה השמינית

ביצוע עבודות הכנה בשמיטה לשנה השמינית

שאלה:במהלך שנת השמיטה לא טיפלתי כלל בגינה, אך עתה לקראת סוף שנת השמיטה חשבתי…
כלי חרס שבלעו ספיחי שביעית

כלי חרס שבלעו ספיחי שביעית

מעשה באברך בן תורה, שבשוגג קנה גזר בשוק בזמן שרוב הירקות מזריעת ולקיטת שביעית,…
איסור ספיחים

איסור ספיחים

מהו איסור ספיחים?אלו מינים נאסרים בספיחים?גידולים שיש מיני מאכל שונים בשלבים שונים כקטניות שהירק…
מלאכה שהותרה בשביעית, האם צריך להקדימה?

מלאכה שהותרה בשביעית, האם צריך להקדימה?

האם ישנן הלכות שמותר לעשותן לכתחילה בשנת השמיטה?מהי מלאכה "לאוקומי" ולמה היא מותרת בשביעית?האם…
הפרשת חלה בשעות הלילה במאפיה

הפרשת חלה בשעות הלילה במאפיה

שאלה: בהרבה מאפיות עושים עיסות גם בשעה שאין המשגיח הממונה על הפרשת חלה נמצא…
עלי עץ המורינגה – לערלה

עלי עץ המורינגה – לערלה

בארץ ישראל – מגדלים בשנים האחרונות מינים וזני פירות שבעבר לא היו בארץ, ולכן…
הקדמה למאמר מניין שנות המשתלה

הקדמה למאמר מניין שנות המשתלה

מאמרו של הרב יחיאל איתמר שליט"א, בא לבאר הלכתית את הנושא מה שנקרא היום…
ערלה בפרי הפפאיה

ערלה בפרי הפפאיה

ערלה בפרי הפאפיה כבר רבות דובר על פרי הפאפיה אם הוא אילן או ירק,…
חישוב שנות המשתלה – לערלה

חישוב שנות המשתלה – לערלה

הרה"ג יחיאל איתמר שליט"א רקע בימים קדמונים נטיעת עצים היתה נעשית באופן פשוט, הפרדסן…