מאמרים

חיפוש תוכן באתר

נושאים פופולריים

מאמר

אילנות מורכבים

לוח

ביעור שביעית

מאמר

שיעור הפרשת חלה

מדריך

הפרשת תרומות ומעשרות

מאמר

שנת הלימונים

שיעורי חלה בקמחים מלאים

שיעורי חלה בקמחים מלאים

לאחרונה החלו בכמה מטחנות קמח להפריד את הסובין והמורסן בשעת הניפוי לטחינה חוזרת ושבים ומחזירים…
שיעור הקמח לחיוב הפרשת חלה

שיעור הקמח לחיוב הפרשת חלה

לפני שמפרישים חלה יש לבדוק האם העיסה אכן חייבת בהפרשת חלה. כלומר שהעיסה עשויה…
הפרשת חלה מקמח חיטה מלא וקמח מדגנים אחרים

הפרשת חלה מקמח חיטה מלא וקמח מדגנים אחרים

שאלה בביתנו אופים לחם מקמח חיטה מלא, ולעיתים גם מקמחים אחרים, כגון קמח שיפון,…
הפרשת חלה מקמח המועשר בסובין

הפרשת חלה מקמח המועשר בסובין

ישנו קמח המשווק בשם 'קמח מלא', אבל הוא קמח לבן מנופה שהוסיפו לו סובין…
הפרשת חלה מקמחים מלאים ומופרדים

הפרשת חלה מקמחים מלאים ומופרדים

בירור העניין לגבי קמח מלא, לגבי הדין שהפרידו בטחנת הקמח את הסובין והמורסן והחזירו…
שיעור הפרשת חלה בברכה

שיעור הפרשת חלה בברכה

ברצוני להפריש חלה בברכה, מהו שיעור הקמח שצריך להפריש ממנו חלה? ומאיזה שיעור יש…
שיעור החזון אי"ש בהפרשת חלה

שיעור החזון אי"ש בהפרשת חלה

בביתנו נוהגים להפריש בברכה רק מ-2250 גרם, כשיעור החזון איש, אך לאחרונה שמעתי שיש…

שמיטת כספים

פרוזבול תקנת הלל הזקן לעשות פרוזבול שמשמעותו שהמלווה מוסר לבית הדין את חובותיו לגבותם מן הלווים,

קרא עוד

שטר פרוזבול

בסוף שנת השמיטה – נשמטים כל ההלוואות שניתן לגבותם לפני ראש השנה, ואין המלווה יכול לגבותם

קרא עוד