שיעורים

הגאון רבי שלום יוסף גלבר שליט"א מחבר ספר אורחות שבת שיעור הנמסר ביום עיון שנערך […]

הגאון רבי שמשון רוט שליט"א ראש כולל בבית המדרש שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים […]

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א מרבני בית המדרש ומח“ס משפטי ארץ שיעור הנמסר ביום עיון […]

הגאון הרב יוסף אפרתי שליט"א ראש בית המדרש שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים בחודש […]

הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א מראשי ישיבת בית מדרש עליון שיעור הנמסר ביום עיון שנערך […]

הגאון רבי מנחם מנדל לובין שליט"א רב רמת אהרון ובית מדרש לדרמן שיעור הנמסר ביום […]

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א מרבני בית המדרש ומח“ס משפטי ארץ שיעור הנמסר ביום עיון […]

הגאון הרב יוסף אפרתי שליט"א ראש בית המדרש שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק […]

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני שאלת גשמים בחוץ לארץ […]

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין טעה ושאל גשמים מסוכות […]

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין טעימה לפני תקיעת שופר […]

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין אמירת יהי רצון בין […]

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין שימוש בתרופות בפסח

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין שימוש בחמץ שנמכר לגוי […]

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני ערב פסח שחל להיות […]

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין עישון סיגריות בפסח

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע עוד בעניין מכירת כלים שבלוע […]

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע עוד בעניין מצות יד ומכונה

קמח ללא גלוטן בהלכה

הגאון רבי שלום יוסף גלבר שליט"א מחבר ספר אורחות שבת שיעור הנמסר ביום עיון…

זריעת כלאים להשחתה

הגאון רבי שמשון רוט שליט"א ראש כולל בבית המדרש שיעור הנמסר ביום עיון שנערך…

תרומות ומעשרות בגידול הביתי

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א מרבני בית המדרש ומח“ס משפטי ארץ שיעור הנמסר ביום…

גבולות הארץ בתרומות ומעשרות

הגאון הרב יוסף אפרתי שליט"א ראש בית המדרש שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים…

תרומות ומעשרות בפירות קטן

הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א מראשי ישיבת בית מדרש עליון שיעור הנמסר ביום עיון…

בענייני מצוות התלויות בארץ

הגאון רבי מנחם מנדל לובין שליט"א רב רמת אהרון ובית מדרש לדרמן שיעור הנמסר…

תרומות ומעשרות בגידול הביתי

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א מרבני בית המדרש ומח“ס משפטי ארץ שיעור הנמסר ביום…

גבולות הארץ בתרומות ומעשרות

הגאון הרב יוסף אפרתי שליט"א ראש בית המדרש שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני…

שאלת גשמים בחוץ לארץ ובהולך ממקום למקום

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני שאלת גשמים בחוץ…

טעה ושאל גשמים מסוכות עד ז חשון

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין טעה ושאל גשמים…

טעימה לפני תקיעת שופר וקיום מצוות

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין טעימה לפני תקיעת…

אמירת יהי רצון בין התקיעות

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין אמירת יהי רצון…

שימוש בתרופות בפסח

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין שימוש בתרופות בפסח

שימוש בחמץ שנמכר לגוי לאחר הפסח

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין שימוש בחמץ שנמכר…

ערב פסח שחל להיות בשבת

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני ערב פסח שחל…

עישון סיגריות בפסח

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין עישון סיגריות בפסח

עוד בעניין מכירת כלים שבלוע בהם חמץ

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע עוד בעניין מכירת כלים…

עוד בעניין מצות יד ומכונה

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע עוד בעניין מצות יד…