חיפוש תוכן באתר

נושאים פופולריים

מאמר

אילנות מורכבים

לוח

ביעור שביעית

מאמר

שיעור הפרשת חלה

מדריך

הפרשת תרומות ומעשרות

מאמר

שנת הלימונים

רשימה של פירות 'שהחיינו'

רשימה של פירות 'שהחיינו'

רבי אלכסנדר יהודה מנדלבוים שליט"אמחבר ספר ‘וזאת הברכה’ המספרים מתייחסים לשמות החודשים הלועזיים שהפירות…

בית המדרש להלכה בהתישבות בבשורת בין הזמנים למשפחות

בעקבות פניות ממשפחות המבקשות להכיר את מרכז הלמידה ולהינות בימי "בין הזמנים" מחוויה אטרקטיבית…

לקיטת פירות שביעית לנוי או מצוה

רבי אשר בורובסקי שליט"אמרבני בית ההוראה ע"ש הרב ש. א. רוזנברג זצ"ל מאמר מתוך…
ברכת האילנות

ברכת האילנות

הרואה עצי פרי בלבלובם בחודש ניסן מברך בראייתם את ברכת האילנות. נוסח ברכת האילנות:…
ברכת האילנות על עצים האסורים משום ערלה

ברכת האילנות על עצים האסורים משום ערלה

שאלה האם מותר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא עדיין בשנות ערלה? תשובה יש…
עלים של עץ המורינגה לערלה

עלים של עץ המורינגה לערלה

בארץ ישראל – מגדלים בשנים האחרונות מינים וזני פירות שבעבר לא היו בארץ, ולכן…
שיכרות ביין של שביעית

שיכרות ביין של שביעית

שאלה האם מותר לקיים מצות עד דלא ידע ביין של שביעית ומה הדין לתיתו…
איסור חדש במוצרים מיובאים מחו"ל

איסור חדש במוצרים מיובאים מחו"ל

הודעה מחודש כסלו תשפ"ג בעניין איסור חדש

בתקופה זו של השנה מיובאים מוצרים שיתכן שכלול בהם מחמשת מיני דגן שאסורים באיסור חדש.

מוצרים המיוצרים בארצות הברית ומכילים קמח חיטה, או שעורה, וכן שיבולת שועל שתאריך האריזה שלהם הוא מאמצע חודש אוגוסט, יש לחשוש שיש בהם משום איסור חדש.

מוצרים שמכילים לתת שעורה עדיין אין בהם חשש, כל שתאריך האריזה שלהם הוא לפני חודש דצמבר.

מוצרים שמכילים קמח כוסמין ושיפון שמיוצרים בארה"ב, אין בהם חשש.

יש לדעת שהרבה וועדי הכשרות בחו"ל, גם בהשגחות מהודרות, מקילים לסמוך על השיטות שאיסור חדש אינו נוהג בחו"ל, אלא אם כן מצוין במפורש על המוצר שנעשה מקמח ישן.

ואף שיש מן האחרונים כתבו ללמד זכות על המקלים באיסור חדש בחו"ל כתב המשנה ברורה (סי' תפט ס"ק מה) שכל בעל נפש יחוש לזה ולא יסמוך על היתרים הללו ויחמיר לעצמו בכל מה שאפשר, וכדאיתא בשו"ע (יו"ד סימן רצג סעיף ב) שאיסור חדש נוהג אף בחוץ לארץ ואף בשל גוים. וכך נוהגים בועדות הכשרות המהודרות בארץ ישראל.

לכן המדקדקים צריכים להקפיד שלא לקנות מוצרים שיש בהם מחמשת מיני דגן שנארזו מתאריך הנ"ל, אלא אם כן מצוין עליהם שהם מקמח ישן.

אולי יעניין אותך...