תת הצג בדף הבית


חוברת להנחלת הלכות תרו"מ לתלמידות

כתובה בלשון ברורה ומעניינת ומיועדת לכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי. החוברת כוללת עבודות, מדבקות ושקף המסביר את נוסח הפרשת תרו"מ. לחוברת זו ניתן לרכוש מדריך למורה ולהורה.

 ביאור תמציתי ובהיר על המשניות עם הפניות לליבון הסוגיות בתוספת עיקרי ההלכה כפי העולה מהמשנה ומפרשיה, ערוכים ביד הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א מרבני ופוסקי בית המדרש, ספר זה מצטרף לספרו על משניות שביעית שעורר הדים רבים ונלמד ע"י אלפי לומדים, באותה מתכונת שיצא לאור בערב שנת השמיטה הנוכחית ע"י בית המדרש.