תת הצג בדף הבית

כמידי שנה יתקיים בע"ה לאחר הפסח יום עיון למבקשי תורה בעניינים הנוגעים למצוות ארץ ישראל בירושלים ובני ברק.

בבני ברק– 

יום שני כ"ד ניסן תשע"ט (29/04/2019 למנינם) בשעה 16:00

בבית כנסת "נחלת משה"

רח' מלצר 36

בתכנית:

16:00- תפילת מנחה 

16:15-17:00- הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א ראש בית המדרש

השלכות מעשיות לאחר ביעור מעשרות

17:00-17:55- הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א מרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ

סדר הפרשת תרומות ומעשרות ביין ביתי

הפסקה וכיבוד קל

16:05-19:00 הגאון רבי יעקב אברהם כהן שליט"א רב שכונת רמת הצפון ומח"ס עמק המשפט

חיוב מעשרות בגינות ובשטחים ציבוריים

19:00-20:00- הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א רב ואב"ד בני ברק

צירוף סל לחלה בכלי שיש בו ארבעים סאה

בירושלים– 

יום שלישי כ"ה ניסן תשע"ט (30/04/2019 למנינם) בשעה 16:00

בהיכל "בית המדרש להלכה בהתישבות- אמונת אי"ש"

רח' המלמד 1 בכניסה להר נוף

בתכנית:

16:00- תפילת מנחה

16:15-17:00- הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א ראש בית המדרש

השלכות מעשיות לאחר ביעור מעשרות

17:00-17:55 הגאון רבי מכאל גלעדי שליט"א מרבני בית ההוראה וראש כולל בבית המדרש

סוגי קמחים שונים בהפרשת חלה

הפסקה וכיבוד קל

18:05-19:00 הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א מרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ

סדר הפרשת תרומות ומעשרות ביין ביתי

19:00-20:00 הגאון הגדול רבי ברו מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה

בדיני ערלה

להורדת ההזמנה ליום עיון לחץ כאן

 

תוכן העניינים:

ביעור מעשרות

 • ביעור חלה
 • הוראות מהגרש"ז זצ"ל
 • וידוי מעשרות- בחו"ל

שריפת חלה

הפרשת אורח

הפריש ולא ברך- להשאל

אננס- ירק או עץ

לוח אחוזי ערלה

כלאי הכרם

לחצו להורדה

תוכן הענינים:

        תרומות ומעשרות

 • מירוח פועל נכרי

 • דעת בהפרשה

 • על התוספתא

 • תרומה טמאה- שימוש בה
 • זיכוי ע"י סמוך על שולחנו
 • טבל שנתערב בטבל
 • מצוות נתינה בחלה ותרומה

 • הפרשה מפירות שיוחדו לחלוקה

        עציץ שאינו נקוב לד' מינים

        ערלה

 

איסור ערלה נוהג מן התורה גם בימינו. בשונה מתרומות ומעשרות שיכול כל אדם להפריש במידה והוא מסתפק, את פירות הערלה לא ניתן לתקן ומכאן החשיבות הגדולה ברכישת תוצרת (פרי העץ) שאין בה חשש ערלה. לפניך לוחות אחוזי ערלה משוערים.

כאשר אחוז הערלה גבוה מחצי אחוז – אין לרכוש תוצרת ללא הכשר מוכר. באופן כללי, מוטב לרכוש תוצרת כשרה ולסמוך על לוח אחוזי הערלה רק במקרים של שעת הדחק או צורך גדול.

לשמיעת העדכון האחרון של אחוזי ערלה ניתן להתקשר 02-6488888 שלוחה 32

להורדת הלוחות:

ח"ג- פרקים ז'- ח' מהדורת קרן רא"ם

נערך ע"י הרב שמחה אידלשטיין שליט"א

על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א וכרמי שמחה.

נוספו עליהם: ירושלמי נוסחת הרש"ס ופירושו, ירושלמי מהדורת אמסטרדם עם פירוש מהר"א פולדא וניר, ירושלמי דפוס וילנא עם פירוש פני משה ורדב"ז, משניות עם פירושי רבותינו הראשונים, משניות עם פירושי הרע"ב, תוס' יו"ט ועוד, לקט סוגיות עיקריות מן תלמוד בבלי.

בהוצאת המכון ללימודי המצוות התלויות בארץ שע"י ביהמ"ד גבוה להלכה בהתיישבות.


מותאמות במיוחד עבור תלמידות בשנת בת המצווה.
המחלקה הפדגוגית של בית המדרש להלכה בהתיישבות, אשר מוניטין רב לה בהנפקת חומרי למידה לתלמידים בנושאי המצוות התלויות בארץ, השיקה לאחרונה את החוברת החדשה "הלכה לחלה" – חוברת לימוד איכותית הנוגעת הלכה למעשה לקיום מצוות הנשים- הפרשת חלה.

החוברת מתאימה ל 3- 4 שיעורים במערכת החינוך, הכוללים ידע השקפתי, הלכות מעשיות, שעשועים לחזרה וסיפורי מופת, החומר מונגש באופן בהיר, קולח, צבעוני ומאיר עיניים. הדפים המרכזיים בחוברת תלישים וניתן להשתמש בהם למחברות "בת מצווה".

לצד החוברת מצורף "מדריך למורה" הכולל פעילויות והעשרה למהלך השיעורים.

תוכן הענינים:

 • לזכרו של מרן הגרי"ש זצוק"ל

 • אננס

 • מבית ההוראה

 • תרומות ומעשרות

 • חלה

 • חימוץ דגן מחובר

,Covers all the laws of Kil'ayim and their practical applications

.explained clearly and simply

.Translated into English by Rabbi Reuven Butler Shlita

קיצור הלכות כלאי זרעים וכרם. החוברת כוללת דיני הרחקה בין מיני צמחים, טבלת הרחקות, שיעור הרחקות בעציצים ובאדניות, ומבוא לכלאי גפן וכרם.