מדריכים הלכתיים

מאמרים

שיעורים

תרומות ומעשרות בגידול הביתי

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א מרבני בית המדרש ומח“ס משפטי ארץ שיעור הנמסר ביום…

גבולות הארץ בתרומות ומעשרות

הגאון הרב יוסף אפרתי שליט"א ראש בית המדרש שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים…

תרומות ומעשרות בפירות קטן

הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א מראשי ישיבת בית מדרש עליון שיעור הנמסר ביום עיון…

שאלות ותשובות

האם עלי לעשר פירות שקטפתי על מנת לתת לשכני?

שאלה:

קטפתי פירות בגינת ביתי על מנת לתתם לשכנַי במתנה, האם עלי לעשרם קודם הנתינה, או די להודיע לשכני כי עליהם לעשרם?

תשובה:

אסור למסור טבל, ואפילו מודיע למקבל שהפירות אינם מעושרים, מחשש שישכחו לעשר ונמצאו אוכלים טבל. (מקורות: רמב"ם מעשר ו' ו'. ; חזו"א שביעית א, כח)  

קטפתי פירות בגינת ביתי על מנת לתתם לשכנַי במתנה, האם עלי לעשרם קודם הנתינה, או די להודיע לשכני כי עליהם לעשרם?

 נתינת פירות טבל במתנה

שאלה:

לפעמים השכן קוטף מעץ השסק שבחצר שלו ומביא לי לחלק לאנשים, רציתי לשאול איך עלי לנהוג?

תשובה:

אסור לך לחלק פירות אלו לשאר השכנים עד שתפריש תרומות ומעשרות, כיון שאסור למכור ולחלק פירות טבל, וכן אסור ליתנם במתנה. רמב"ם פרק ו ממעשר הלכה ו וטעם הדבר שמא יבוא הלוקח לידי מכשול.

לפעמים השכן קוטף מעץ השסק שבחצר שלו ומביא לי לחלק לאנשים, רציתי לשאול איך עלי לנהוג?