שאלות ותשובות – ע"ש הרב ש.א. רוזנברג זצ"לתלוי מאיפה יצא העץ הנוסף אם הוא יצא מהקרקע אז הוא עץ חדש וצריך למנות לו ג' שנים [ויש המורידים אותו כדי שלא יבואו לטעות] ואם הוא יצא מהגזע אין צריך לשמור ערלה. כל החלק המכוסה נקרא מהשורש וצריך למנות מחדש.

כאמור בתשובה הקודמת אנו קונים את היין של העניים מהם בכסף שאנחנו נותנים להם. לכן יש לתת לפי המחיר שאנו מניחים שאם נשאל את כל העניים הם יהיו מוכנים לקבל כסף במקום לקבל את היין, וזה מחיר ממוצע התלוי באיכות היין.

כיון שהנתינה של הכסף במקום המעשר כקניית המעשר עני מהעניים, שאנו מניחים שכל העניים מוכנים שניתן להם כסף שיכולים לקנות בהם מה שרוצים במקום פירות המעשר, ראוי ליתן להם לפי המחיר הממוצע שאפשר להשיג את הפירות (אמנם י שקשה לו יכול לחשב לפי שווי הפרי בשדה).

לפי המציאות של היום אדם החי בצורה רגילה וחשבון הבנק נמצא במינוס ואינו יודע מניין לכסות את המינוס [ואין לו כספים מושקעים], אפשר להגדירו בתור עני. כמו כן אדם שבדרך כלל מסתדר אך כעת עתה יש לו הוצאות חריגות כגון הוצאות רפואיות או חיתון ילדים וכיו"ב שאין לו אפשרות לכסותם אפשר לתת לו מעשר עני.

9% מכלל התוצרת, דהיינו 10% מהטבל הנשאר אחרי שהופרש עשירית למעשר ראשון (הרבה אנשים חושבים שהשיעור הוא 10% מכל התוצרת וזו טעות).

אפשר לעשר ולאכול [אין השנה בעיה של ערלה בליצ'י].

יש להפריש אך לא לברך על הפרשה זו [המנהג שהברכי יוסף מביא שעל כל פירות גוי שישראל גמר מלאכה אין מברכים וק"ו כאן שאפשר שקוטף בשליחות הגוי].

1 3 4 5 6 7 22