שאלות ותשובות – ע"ש הרב ש.א. רוזנברג זצ"לעיסה שנעשית על מנת לחלק לתלמידות וכל תלמידה מקבלת את הבצק שקלעה ואופה בביתה, היא פטורה מן החלה ואין להפריש מבצק זה חלה. אך אם המורה משאירה לעצמה בצק כשיעור ואת העודף מחלקת לתלמידות המורה תפריש חלה בברכה ותכוין בהפרשה לפטור את החלק שנשאר אצל התלמידות.

(לבירור אפשר לעיין בספר  משפטי ארץ חלה פרק ב' סעי' כ).

יש לחלק בין השאלות כדלהלן:

עוגת טורט חייבת בחלה בתנאי שיש בבלילה שיעור קמח החייב בהפרשת חלה [מ1.200 ומעלה] ובדרך כלל אין זה מצוי אלא במוסדות שמכינים עוגה גדולה. או כשעושים שמחה ומצרפים כמה עוגות בכלי אחד.

החיוב בהפרשת חלה בעוגת טורט הוא לאחר אפיה ולכן צריך להקפיד שתהיה העוגה בתבנית אחת או בכמה תבניות ומצרפים אותם בכלי או בשקית אחת [אבל אם  העוגות נמצאים במספר תבניות שונות ולא צירפו הם פטורים ואין להפריש].

מכיון שהחיוב לאחר אפיה יש לזכור להפריש מיד לאחר האפיה ולכווין לפטור את הבלוע בתנור ובתבניות, אם שכחו להפריש לאחר האפיה ועברו 24 שעות יש לעשות שאילת חכם על התנור והתבניות.

לגבי בלינצ'ס וחביתיות המצויות שהם דקות ורכות כיון שאין עליהם תואר לחם הם פטורים מהפרשת חלה.

אין להפריש חלה בשבת ויום טוב ואם שכחו להפריש חלה אין לאכול מהחלות או העוגות.

הערה: ישנם רבנים שכונתיים שעושים הפרשת חלה לצורך הציבור ויש לברר אצל הרב המקומי אצלכם אם ידוע לו מדבר זה.

משתלת תגל הארץ אזור תעשיה רעננה צפון, משתלת גמזו לבקש שתילים בהכשר הרב רמון משתלת עצמונה לבקש שתילים משישית.

אין ודאות בזה  כלל וכשקונים צריכים להפקיר [בספר דרך אמונה מובא שחנות שתחת ועדת השמיטה דינה כאוצר בית דין שפטורה מן הביעור ועל כן מי שקונה צריך מיד לבער.

יש בזה מחלוקת הפוסקים. ולדעת החזון איש צריך להרחיק מעציצים ואדניות כמו בקרקע דהיינו 15 ס"מ מהעיקר של הירק.

תשובת הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

הקליפה של האתרוג היא גם אוכל כאשר ממתיקים אותה ביחד עם הפרי לכן אין לעשות ממנה ליקר כיון שהיא נפסדת מאכילה.

 

הפירות הם ספק טבל ולכן עליך להפריש בלי ברכה. דהיינו להוציא קצת יותר מאחוז אחד מהפירות ולומר את הנוסח המקובל של ההפרשה. [אם אין באפשרותך לומר את הנוסח הרגיל אפשר לומר את הנוסח המקוצר]. השנה היא שנה ראשונה למעשרות ולאחר הפרשת מעשר ראשון ותרומת מעשר מפרישים מעשר שני ומחללים אותו על פרוטה, ובזה קרן המעשרות מסייעת לך בהכנת הפרוטה ככל דיניה. עכשיו הוא הזמן להצטרף לקרן המעשרות.

לקראת הקיץ יש לבדוק בחנות שאתם קונים את נושא הערלה.

יש להזהר שלא לערבב בין הפירות שחנטו קודם ט"ו בשבט לפירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט כיון שאסור להפריש משנה על חברתה.

לגבי השנה הזאת יש מחלוקת האם להחשיב את החודשים שלפני ט"ו בשבט כשנה נפרדת, ומכל מקום ההוראה היא לחשוש ולא לערב את הפירות ולהפריש מכל קבוצה לבד. [בשנים המתחלפות ממעשר שני למעשר עני יש עוד הקפדה לא לערב את הפירות כיון שהפירות שחנטו קודם ט"ו בשבט יש להם מעשר שונה מהפירות של אחר ט"ו בשבט]

תשובת הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א "שמעתי ממרן הגרי"ש אלישיב שליט"א דודאי שלכתחילה אין לעשות כן בפרט לעת כזאת כאשר מנהלים מאבק לשמירת שבת בכל מקום, וקניה בחנות כזאת מחלישה את המאבק".

בחנות בבעלות גוי אין שאלה ואפשר לקנות כרגיל.