תרומות ומעשרותאם המטבע כבר מלאה אפשר לחלל אותה על מטבע קטנה יותר ואותה לאבד, [אפשר לשמור את המטבע עד לפסח שנה הבאה שאז הוא הזמן של הביעור].

כאמור בתשובה הקודמת אנו קונים את היין של העניים מהם בכסף שאנחנו נותנים להם. לכן יש לתת לפי המחיר שאנו מניחים שאם נשאל את כל העניים הם יהיו מוכנים לקבל כסף במקום לקבל את היין, וזה מחיר ממוצע התלוי באיכות היין.

כיון שהנתינה של הכסף במקום המעשר כקניית המעשר עני מהעניים, שאנו מניחים שכל העניים מוכנים שניתן להם כסף שיכולים לקנות בהם מה שרוצים במקום פירות המעשר, ראוי ליתן להם לפי המחיר הממוצע שאפשר להשיג את הפירות (אמנם י שקשה לו יכול לחשב לפי שווי הפרי בשדה).

אע"פ שבאתרוג הלקיטה קובעת לאיזו שנה הוא מתיחס, אך ראש השנה שלו הוא ט"ו בשבט. לכן אתרוג שיקטף אחרי ראש השנה תשע"ח חייב במעשר שני, רק מה שיקטף אחרי ט"ו בשבט תשע"ח יהיה חייב במעשר עני.

לפי המציאות של היום אדם החי בצורה רגילה וחשבון הבנק נמצא במינוס ואינו יודע מניין לכסות את המינוס [ואין לו כספים מושקעים], אפשר להגדירו בתור עני. כמו כן אדם שבדרך כלל מסתדר אך כעת עתה יש לו הוצאות חריגות כגון הוצאות רפואיות או חיתון ילדים וכיו"ב שאין לו אפשרות לכסותם אפשר לתת לו מעשר עני.

9% מכלל התוצרת, דהיינו 10% מהטבל הנשאר אחרי שהופרש עשירית למעשר ראשון (הרבה אנשים חושבים שהשיעור הוא 10% מכל התוצרת וזו טעות).

מסתבר שצריך לתת לפי השיעור של היין הזול במקום אלא א"כ ידוע לו בבירור שאנשים יקנו את היין שלו במחיר גבוה יותר שאז צריך לתת לפי השיעור הזה. [ומכל מקום יכול להוריד את דמי הפער שהחנות לוקחת להרויח כגון בקבוק שנמכר ב15 ש"ח כמעט שליש ממנו הוא רווחים עסקיים שאפשר להוריד].