שביעיתמבחינת שביעית אין בעיה בענבים, לעומת זאת התמרים היבשים הם מהשביעית  וצריכים הכשר. מגיעים לשוק בעונה זו תמרים צהובים והם של השנה השמינית.

מבחינת ערלה בתמרים אין חשש ערלה לעומת זאת בענבים יש זנים בעיקר בלי גרעינים שיש בהם חשש אפשר לשמוע את האחוזים של הערלה בטלפון 02-6488888 שלוחה 33, ולהתיעץ עם מי שמבין בזנים. [לא הולכים אחר האחוזים של כלל הענבים]

אין שום בעיה בדשן ואפילו אורגני שנעשה בשנה השביעית, בין של ספיחין [פנים חדשות באו לכאן] ובין של קדושת שביעית [פקעה קדושתו].

השקדים שנמצאים על העץ עתה הם שייכים לשנה השמינית וצריך לעשרם.

אך עדיין הם לא משווקים בחנויות [ולכן בחנויות צריך השגחה על השקדים]

החמניות עד חודש אב הם של היתר מכירה ואין לאוכלם.
רוב החמניות נקטפו בשנה השביעית ונאסרו באיסור ספיחין ואסורין לעולם.
חנוכה  מתיר רק מה שנקטף בשנה השמינית וקדוש בקדושת שביעית.

מי שמכניס יין קודם הביעור ולא מתכוין לזכות פטור מלבער.

לפי הדרך אמונה אפשר לנהוג כך לכתחילה.

זמן הביעור של אגוזי פקאן נמשך זמן רב היות והם נופלים על הארץ ולוקח זמן עד שמרקיבים.

יתכן שזמן זה ימשך עד אדר בשנה הבאה ולכן יש להפקיר את האגוזים שיש לכם ולא להתכוין לזכות בהם.

דבר שנזרע בשביעית ונלקט בשביעית הרי הוא אסור באיסור ספיחין לעולם ואין הוא ניתר וזה הנקרא ספיחין.

לעומת זאת דבר שנזרע בשביעית ונלקט בשמינית מחנוכה נפקע איסור ספיחין והוא מותר באכילה, אך מצד חומרא יש הנמנעים מלאוכלו כיון שנעשה בעבירה אך מעיקר הדין מותר לאוכלו.

במוצאי שנת שמיטה זרעים מחו"ל מותרים. זרעים מהארץ הדבר תלוי, אם הזרעים אינם מאכל אדם יש שאלה של נעבד בשמיטה ורק  בשעת הצורך אפשר להקל. כמו כן כשיש ספק אם הם מהארץ או מחו"ל אפשר להקל. זרעים שהם מאכל אדם כמו זרעי חומוס חמניות אפונה וכדומה, הרי הם אסורים באיסור ספיחים ואסור לזורעם.
בשנים שיש בהם חיוב – זרעים שהם מאכל אדם ראוי לעשר בלי ברכה, אמנם בדרך כלל שמו עליהם רעל נגד מזיקים ואז אין צורך לעשר/ם לעשר כיון שנפסלו ממאכל אדם.

תפוחי אדמה, בצל יבש, דלעת, דלורית ושום שגדל בארץ ישראל.

למחמירים בזריעת שביעית גם אם נלקט בשמינית – גם עגבניה, חציל, בטטה, גזר וכן כל  סוגי הפלפלים יש לקנות רק בחנויות שתחת פיקוח.

 

קיימים שלושה סוגי בצלים:

בצל סגול הינו מלקיטת שביעית ויש לקנותו בהשגחה.

בצל ראש עם מעט קליפה בהירה [זן בית אלפא] הינו מלקיטת שמינית וניתן לקנותו בכל מקום ולהפריש תרומות ומעשרות.

הבצל היבש עם קליפה חומה התחיל להגיע לשווקים מלקיטת שמינית ואין בו איסור ספיחין. אמנם, קיים עדיין בצל במחסנים מלקיטת השנה השביעית ובצל זה אין לו היתר לעולם ולכן צריך לברר מתי נלקט או לקנות בהשגחה. [למחמירים בנזרע בשביעית, יש להמתין עד ר"ח אדר א' – אז הרוב בשוק יהיה מזריעת שמינית