כלאייםבנוגע לתשובה על בעיית כלאיים לאחר עיון בתמונות הצמח שאתה קורא לו לימונית הוא לא הלימונית שהיא ירק אלא הצמח שנקרא לואיזה [ליפיה לימונית], צמח זה הוא מעוצה ואין הוא בכלל ירק כך שאין צריך הרחקה בין הבזילקום לבין הלואיזה. אמנם הנענע צריכה הרחקה וכדאי להרחיק קצת יותר מטפח וחצי כיון שהדרך שהיא מוציאה משתרשת במקומות נוספים.

1] ש. האם אפשר לשתול בעציץ אחד 2 מינים של אילנות?

ת. כן.

2] ש. האם אפשר לשתול בעציץ אחד כמה מינים של פרחי נוי?

ת. כן.

3] ש. האם אפשר לשתול בעציץ אחד אילן ופרחי נוי?

ת. כן.

4] ש. האם מותר לשתול בעציץ אחד אילן ותבלין?

ת. כן, ובתנאי ששותל רק תבלין אחד.

5] ש. האם מותר לשתול בעציץ אחד אילן וירק?

ת. כן, ובתנאי שזה ירק אחד.

6] ש. האם אפשר לשתול בעציץ אחד כמה מיני תבלינים?

ת. לא אא"כ מרחיק בין תבלין לתבלין מרחק של 15 ס"מ.

7] ש. האם אפשר לשתול בעציץ אחד שני מיני ירקות בהפרדה של מחיצה מפלסטיק?

ת. אי אפשר רק אם המחיצה רחבה 40 ס"מ וגבוהה 1 מטר.

8] ש. כמה הרווח שצריך להיות בין שני מיני ירקות בעציץ אחד?

ת. 15 ס"מ.

9] ש. האם צריך להרחיק בין שני עציצים שיש בהם מינים שונים?

ת. גם בין שני עציצים צריך להרחיק מרחק של 15 ס"מ.

יש בזה מחלוקת הפוסקים. ולדעת החזון איש צריך להרחיק מעציצים ואדניות כמו בקרקע דהיינו 15 ס"מ מהעיקר של הירק.

בענין פרחי הנוי לא קיימת מגבלה על מיקומם מפני שאין בהם איסור כלאיים, אך בענין התבלינים העומדים למאכל אדם צריכים להרחיק לכתחילה 30 ס"מ ולכה"פ 15 ס"מ  בין תבלין לתבלין [מסוגים שונים] והוא הדין בין תבלין לירק. אמנם בין התבלינים לעצי הפרי לא זקוקים להרחיק אך מן הגפן עלינו להרחיק שיהיה מעיקר הגפן ועד גבעול התבלין 6 טפחים, וכן חשוב להקפיד שלא תהיה הגפן סוככת על התבלינים וכדו'.