חלהעל הפרשת חלה להיות מן המוקף, ומכיוון שיש שיטות מהו "מוקף" ינהג  לכתחילה לפתוח את כל הקופסאות ולעטוף אותן במפה גדולה עד שיכוסו לגמרי וכך יפריש.

נפסק להלכה שאסור להפריש חלה ביום טוב. ולכן יבקש משכנים וכדו' מצות שהפרישו עליהם חלה כדין.
בשעת הדחק שאין לו ממי לקחת ניתן לסמוך על אותם רבנים שמפרישים חלה בערב פסח עבור כלל הציבור שלא הפרישו.

[יש פוסקים שהתירו להקנות מצה אחת לקטן שהגיע לגיל י"ב שנה ויום אחד שהוא מוגדר בהלכה "מופלא הסמוך לאיש", שהוא יפריש על המצה שלו ויכוון לפטור את  כל המצות – אך הסכמת הפוסקים שאין לסמוך על זה, ומשום כך אין אפשרות לאכול את המצות].

יש להפריש חלה, היות ופעמים יש צירוף סל במאפיה אך לא יברך [גם משום שלא ברור שהיה שיעור, וגם שיש עוד ספיקות בזה שאין כאן המקום לפרט לכן יפריש בלי ברכה].

לכתחילה לשרוף, ואם אין אפשרות אפשר לעטוף ולזרוק [ליזהר לא לשרוף בתוך התנור אלא  על גבי הגז או במדורה]

אם הכנת את הבצק ב 2 כלים נפרדים, הבצק של הלחם חייב בחלה ולפי דעת הגר"ח נאה בשיעור של 2 ק"ג מברכים על הפרשת חלה. ולדעת החזון איש מפרישים בלי ברכה. [אלא אם כן יש שיעור של שני קילו ורבע].

והבצק של השמרים לא חייב בחלה כלל [רק מקילו ומאתיים גרם יש אומרים שמפרישים בלי ברכה].

עיסה שנעשית על מנת לחלק לתלמידות וכל תלמידה מקבלת את הבצק שקלעה ואופה בביתה, היא פטורה מן החלה ואין להפריש מבצק זה חלה. אך אם המורה משאירה לעצמה בצק כשיעור ואת העודף מחלקת לתלמידות המורה תפריש חלה בברכה ותכוין בהפרשה לפטור את החלק שנשאר אצל התלמידות.

(לבירור אפשר לעיין בספר  משפטי ארץ חלה פרק ב' סעי' כ).

יש לחלק בין השאלות כדלהלן:

עוגת טורט חייבת בחלה בתנאי שיש בבלילה שיעור קמח החייב בהפרשת חלה [מ1.200 ומעלה] ובדרך כלל אין זה מצוי אלא במוסדות שמכינים עוגה גדולה. או כשעושים שמחה ומצרפים כמה עוגות בכלי אחד.

החיוב בהפרשת חלה בעוגת טורט הוא לאחר אפיה ולכן צריך להקפיד שתהיה העוגה בתבנית אחת או בכמה תבניות ומצרפים אותם בכלי או בשקית אחת [אבל אם  העוגות נמצאים במספר תבניות שונות ולא צירפו הם פטורים ואין להפריש].

מכיון שהחיוב לאחר אפיה יש לזכור להפריש מיד לאחר האפיה ולכווין לפטור את הבלוע בתנור ובתבניות, אם שכחו להפריש לאחר האפיה ועברו 24 שעות יש לעשות שאילת חכם על התנור והתבניות.

לגבי בלינצ'ס וחביתיות המצויות שהם דקות ורכות כיון שאין עליהם תואר לחם הם פטורים מהפרשת חלה.

אין להפריש חלה בשבת ויום טוב ואם שכחו להפריש חלה אין לאכול מהחלות או העוגות.

הערה: ישנם רבנים שכונתיים שעושים הפרשת חלה לצורך הציבור ויש לברר אצל הרב המקומי אצלכם אם ידוע לו מדבר זה.