קטלוג הספריםעל יד בית המדרש פועלת הוצאה לאור של כתבי עת תורניים וספרות הלכתית ענפה בנושאי המצוות התלויות בארץ. במסגרת זו מוצאים לאור ספרים שונים במהדורות מוגהות ומהודרות על מנת לעודד את הלימוד בהם בבתי המדרשות בארץ ובעולם בבחינת תורה נאה בכלי נאה.

להורדת הקטלוג המלא לחץ כאן


תלמוד ירושלמי – ביכורים

רבני בית המדרש

מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב על ידי הרב שובאל בן שלמה שליט"א. על הדף הובאו:

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – ערלה

רבני בית המדרש

אזל מהמלאי 

מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב על ידי הרב יוסף שלמה סטפנסקי שליט"א. על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים,

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – חלה

רבני בית המדרש

מהדורת קרן רא"ם נערך וכתב על ידי הרב ישראל משה פריד שליט"א על הדף הובאו:

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – מעשר שני

רבני בית המדרש

מהדורת קרן רא"ם נכתב ונערך ע"י הרב שמחה אידלשטיין שליט"א והרב יוסף שלמה סטפנסקי

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – מעשרות

רבני בית המדרש

מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב על ידי הרב ישראל משה פריד שליט"א. על הדף הובאו: שינויי

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – כלאיים ח"א

רבני בית המדרש

 ח"א- פרקים א'-ג' מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב ע"י הרב זאב רייס שליט"א על הדף הובאו:

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – דמאי

רבני בית המדרש

מהדורת קרן רא"ם נערך וכתב ע"י הרב ישראל משה פריד שליט"א. על הדף הובאו: ילקוט

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – פאה

רבני בית המדרש

אזל מהמלאי

מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב על ידי הרב אלחנן כהן שליט"א. על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים,

מחיר: 80 ₪

ישא יוסף ח"ד – אורח חיים ח"ג

הגר"י אפרתי שליט"א

פסקי הלכות בד' חלקי שו"ע ממרן רבנו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. נכתב ע"י תלמידו-

מחיר: 35 ₪

ישא יוסף ח"ג – א"ח חלק ב'

הגר"י אפרתי שליט"א

פסקי הלכות בד' חלקי שו"ע ממרן רבנו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. נכתב ע"י תלמידו-

מחיר: 35 ₪