תלמוד ירושלמילהורדת הקטלוג המלא לחץ כאן


תלמוד ירושלמי – כלאיים ח"א

רבני בית המדרש

 ח"א- פרקים א'-ג' מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב ע"י הרב זאב רייס שליט"א על הדף הובאו:

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – דמאי

רבני בית המדרש

מהדורת קרן רא"ם נערך וכתב ע"י הרב ישראל משה פריד שליט"א. על הדף הובאו: ילקוט

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – פאה

רבני בית המדרש

אזל מהמלאי

מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב על ידי הרב אלחנן כהן שליט"א. על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים,

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – שביעית ח"א

רבני בית המדרש

שביעית ח"א - פרקים א-ה מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב על הרב שלום משה שוורץ שליט"א,

מחיר: 80 ₪