תלמוד ירושלמילהורדת הקטלוג המלא לחץ כאן


חדש! תלמוד ירושלמי – כלאיים ח"ג

רבני בית המדרש

ח"ג- פרקים ז'- ח' מהדורת קרן רא"ם נערך ע"י הרב שמחה אידלשטיין שליט"א על הדף הובאו: שינויי

מחיר: 80 ₪

'ירושלמי תרומות חלק א

רבני בית המדרש

פרקים א-ה מהדורת קרן רא"ם ביאור הירושלמי בשפה ברורה וקולחת בליווי הערות והרחבות להוגים

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – כלאיים ח"ב

רבני בית המדרש

ח"ב- פרקים ד' - ו' מהדורת קרן רא"ם נערך ע"י הרב שמחה אידלשטיין שליט"א על הדף

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – תרומות חלק ב'

רבני בית המדרש

פרקים ו'- י"א מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב ע"י הרב אבנר זומר שליט"א והרב יצחק

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – שביעית ח"ב

רבני בית המדרש

שביעית ח"ב- פרקים ו' - י' מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב ע"י הרב מרדכי

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – ביכורים

רבני בית המדרש

מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב על ידי הרב שובאל בן שלמה שליט"א. על הדף הובאו:

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – ערלה

רבני בית המדרש

אזל מהמלאי 

מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב על ידי הרב יוסף שלמה סטפנסקי שליט"א. על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים,

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – חלה

רבני בית המדרש

מהדורת קרן רא"ם נערך וכתב על ידי הרב ישראל משה פריד שליט"א על הדף הובאו:

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – מעשר שני

רבני בית המדרש

מהדורת קרן רא"ם נכתב ונערך ע"י הרב שמחה אידלשטיין שליט"א והרב יוסף שלמה סטפנסקי

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – מעשרות

רבני בית המדרש

מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב על ידי הרב ישראל משה פריד שליט"א. על הדף הובאו: שינויי

מחיר: 80 ₪
1 2