רבני בית המדרשלהורדת הקטלוג המלא לחץ כאן


מדרכי האילנות

הרב מרדכי מילנצ'יק שליט"א

A comprehensive sefer covering all the halachos of Orla.

מחיר: 40 ₪

חמדת דניאל

הרב דניאל פרבשטיין שליט"א

ספר עיוני על מסכת פאה המבאר בצורה מעמיקה וברורה את דברי המשנה ע"פ

מחיר: 30 ₪