הרב אליקים שלנגר זצ"ללהורדת הקטלוג המלא לחץ כאן


מבוא לשביעית

הרב אליקים שלנגר זצ"ל

ספר חובה לכל מבקש להיכנס ולעיין בשערי הלכות שביעית ממקורן ועד פסיקתן.

מחיר: 35 ₪

מבוא לתרו"מ

הרב אליקים שלנגר זצ"ל

ד' חלקים

ספר חובה לכל המבקש להיכנס ולעיין בשערי ההלכות של תרו"מ. ייחודם של

מחיר: 130 ₪