הרב אליקים שלנגר שליט"אלהורדת הקטלוג המלא לחץ כאן


מבוא לשביעית

הרב אליקים שלנגר שליט"א

ספר חובה לכל מבקש להיכנס ולעיין בשערי הלכות שביעית ממקורן ועד פסיקתן.

מחיר: 35 ₪

מבוא לתרו"מ

הרב אליקים שלנגר שליט"א

ג' חלקים ספר חובה לכל המבקש להיכנס ולעיין בשערי ההלכות של תרו"מ. ייחודם של

מחיר: 100 ₪