מידע ועדכונים הלכתייםלאחר חג הסוכות יתקיימו ימי העיון שע"י בית המדרש בנושא: מוצאי שביעית

ימי העיון –

ירושלים –

תאריך: יום ראשון כ"ח תשרי

מיקום: בבית המדרש להלכה, רח' המלמד 1 (בכניסה להר נוף) ירושלים.

שעה: 16:00 בדיוק תפילת מנחה.

בני ברק –

תאריך: יום שני כ"ט תשרי

מיקום: בית הכנסת "נחלת שלמה", רח' מלצר 36 בני ברק.

שעה: 16:00 בדיוק תפילת מנחה.

Text_2

לוח מועדים לשמיטה

כאן יפורסם בס"ד לוח תאריכים לקדושת שביעית ואיסור ספיחין לשנת השמיטה תשפ"ב. קדושת שביעית- יבול הגדל בארץ ישראל בשנת השמיטה. לדעת החזו"א גם יבול הגדל אצל נכרי קדוש בקדושת שביעית, אמנם בירושלים- נהגו שאין קדושת שביעית בפירות נכרים. איסור ספיחין-  ירק שתחילת גידולו היה בשנת השמיטה, ותבואה וקטניות (גידולי גרגרים) שהגעתם לשליש גידול הגרגיר היה בשמיטה, אסורים

קרא עוד >>

שטר פרוזבול

פרוזבול תקנת הלל הזקן לעשות פרוזבול שמשמעותו שהמלווה מוסר לבית הדין את חובותיו לגבותם מן הלווים, בסוף שנת השמיטה. נאמר בתורה: "וזה דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה לה'". ומכאן, שעם תום שנת השמיטה, המלווה משמט את חובותיו, כלומר, אינו יכול לתובעם

קרא עוד >>

פירות הדר נכנסים לקדושת שביעית בו' אלול

אי לכך יש לקנות את פירות הדר במקומות בעלי השגחה על השביעית. למידע נוסף על שאר הפירות והירקות הורד את הלוח מועדים לשמיטה. לוח תאריכים לשנת השמיטה תשעה

Text_2

חוברת לימוד על הלכות תרומות ומעשרות

כידוע ענין הפרשת תרומות ומעשרות נתפס בעיני רבים כנושא סבוך וקשה, ובפרט לדור הצעיר. מחמת כן הוציא לאור בית המדרש חוברת מהנה ומאתגרת לתלמידות, המותאמת לתוכנית הלימודים השנתית בדינים, המפשטת ומנגישה את כלל המושגים בנושא, בעזרת איורים רבים מטלות והדרכות ועל ידי דוגמאות וסיפורים מעשיים והמועילים לחבר את ההלכות לחיי היום יום של התלמידות. לחוברת

קרא עוד >>

לוח ביעור מעשרות – תשע"ה

יצא לאור לוח ביעור מעשרות שע"י בית המדרש.

להורדת הלוח יש להיכנס לפוסט.

הגיע זמן ביעורו של השסק

זמן ביעור השסק בא' תמוז.
להורדת לוח הביעור יש להיכנס לפוסט.

Text_2

הבטטה נכנסה לקדושת שביעית

בא' תמוז נכנסת הבטטה לקדושת שביעית, ולחשש איסור ספיחין.

אי לכך יש לקנות את הבטטות במקומות בעלי השגחה על השביעית.

למידע נוסף על שאר הפירות והירקות הורד את הלוח מועדים לשמיטה.
(להורדת יש להיכנס לפוסט).

1 6 7 8