מידע ועדכונים הלכתיים


Text_2

הבטטה נכנסה לקדושת שביעית

בא' תמוז נכנסת הבטטה לקדושת שביעית, ולחשש איסור ספיחין.

אי לכך יש לקנות את הבטטות במקומות בעלי השגחה על השביעית.

למידע נוסף על שאר הפירות והירקות הורד את הלוח מועדים לשמיטה.
(להורדת יש להיכנס לפוסט).

1 6 7 8