מידע ועדכונים הלכתייםעל משמר השביעית – הופכים ברכה לקללה

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א והגאון רבי מרדכי נגארי שליט"א

מצורף בזה כתבה שפורסמה בעיתון יתד נאמן

היום הוא ב' שבט, האם מאוחר לביעור מרקחת אתרוגים?

בלוח כתוב שזמן ביעור של אתרוגים הוא בא' שבט אמנם במציאות יש הרבה אתרוגים על העץ  ולכן צריך להפקיר את המרקחת בפני ג' אנשים וכששוב מכניס הביתה להתכוין שלא לזכות בה. [ובתנאי שיש לכם יותר ממזון ג' סעודות  לכל בני הבית כי אם יש פחות אין צריך לבער כלל].

שמעתי שיש מחמירים ב "נזרע" בשביעית – מה משמעות המושג, ומי מחמיר בחומרא זו?

כפי שנכתב בתשובה הקודמת כמעט כל הירקות יצאו מאיסור ספיחין. אבל יש מחמירים שלא להשתמש בירקות שנזרעו בשביעית אף אם נלקטו בשנה השמינית, מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל סבר שמעיקר הדין אפשר להקל בחומרא זו של "נזרע" אבל הוסיף שבעל נפש ראוי שיחמיר על עצמו. להלן מיני ירקות שגם לחומרא של מרן הגרי"ש אלישיב אין בהם

קרא עוד >>

האם ישנם כבר (נכון לכ"ה כסלו) פרחים עונתיים שנשתלו לאחר השמיטה?

רוב הפרחים העונתיים הם משתילה של אחרי שמיטה, מלבד: גרברה, היביסקוס, נץ החלב (עד חודש אדר א') וציפורן (רובה מגידולי נכרים) – שהם עדיין משתילת שמיטה.

האם מותר להדליק נרות חנוכה בשמן הקדוש בקדושת שביעית?

דבר זה נתון במחלוקת, הרבה מהאחרונים  סבורים שבשימוש בפירות שביעית צריך ליהנות מן הפרי, וכשמדליקים נרות חנוכה בשמן אסור ליהנות מהם ועל כן אסור להשתמש בפירות שביעית להדלקת נר חנוכה, ויש מתירים. אבל לכתחילה ראוי שלא להשתמש בשמן של שביעית להדלקת נרות חנוכה. (הרחבת דברים ניתן למצוא בשו"ת ישא יוסף חלק א סימן קמג אחרי

קרא עוד >>

כעת בשנה השמינית נכון לכ"ה כסלו – מה כבר ניתן לקנות בשוק?

רוב הירקות כבר אינם קדושים בקדושת שביעית ועל כן ניתן לקנותם ללא חשש שביעית,  למעט: תפוחי אדמה, בטטה, בצל יבש, דלורית, דלעת, שום וגזר – שאותם יש לרכוש עדיין כבשנת שמיטה. יש לזכור כי ירקות שאינם קדושים בקדושת חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות.  

מדריך לציבור: מתי מסתיימת שנת השמיטה במטבח שלך? (כתבה מעיתון יתד נאמן, כ"א במרחשון)

קדושת שביעית בסל ירקות של שמינית להורדת הכתבה – קדושת שביעית בסל ירקות של שמינית    

כשאני מצטרף לקרן המעשרות האם עלי לעשר, וממה הקרן פוטרת?

המצטרף לקרן המעשרות צריך להפריש תרומות ומעשרות כרגיל, דהיינו להפריש קצת יותר מאחוז מהפירות, ולומר את הנוסח שכולל תרומה גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, ומעשר שני, בשנות א, ב, ד, ה. קרן המעשרות מכינה את הפרוטה שעליה מחללין את המעשר שני, או את הרבעי, ולכן כשמחלל יאמר "המעשר שני מחולל על פרוטה במטבע המיוחדת לחלול

קרא עוד >>

שנת תשע"ו – השנה השמינית – היא שנת מעשר שני

בשנה זו מתחילים להגיע לחנויות ולשווקים מיני ירקות שנזרעו לאחר השמיטה החייבים  בהפרשת תרומות ומעשרות וחילול מעשר שני. ולכן כדאי להימנות על קרן המעשרות בכדי שתוכלו לחלל את המעשר שני שלכם על המטבעות שבקרן. ניתן לקבל פרטים נוספים במשרדי בית המדרש. או דרך האתר.

למתעניינים בעבודות גינון ע"י גננים שומרי שביעית,

ניתן לקבל במשרדי ביהמ"ד רשימת גננים שומרי שביעית. טל' 026488888 bhl@bhl.org.il