מידע ועדכונים הלכתייםקטלוג הספרים – לרגל חודש הספר כל הספרים בהנחה ניכרת

להורדת הקטלוג – קטלוג ספרים שבוע הספר תשעו

הזמנה לימי העיון של בית המדרש

בני ברק –  יום שני כ"ד בניסן תשע"ו (2.5.2016 למנינים) בבית הכנסת "נחלת משה" רח' מלצר 36, בני ברק. ירושלים – יום שלישי כ"ה בניסן תשע"ו (3.5.2016 למנינם) בהיכל "בית המדרש להלכה בהתישבות – אמונת אי"ש" – רח' המלמד 1 ת.ד. 34057 (בכניסה להר נוף) ירושלים. (פרוט התכנית בהזמנה) להורדת ההזמנה – הזמנה

מצ"ב דף מידע של קרן המעשרות לחודשי הקיץ הבעל"ט.

להורדת דף המידע – דף מידע קיץ תשעו

לאחר חג הפסח יערכו ימי העיון שע"י בית המדרש בנושא: השנה השמינית (פרטים נוספים יפורטו בהמשך).

יום שני כ"ד ניסן – בית הכנסת "נחלת משה" רח' מלצר 36, בבני ברק יום שלישי כ"ה ניסן – בבניין ביהמ"ד להלכה בהתישבות אמונת אי"ש רח' המלמד 1, ירושלים

אנו שמחים להביא בפניכם עדכונים הנוגעים לתוצרת חקלאית החל מחודש ניסן:

פירות – תאריכי תחילת שווק תוצרת שמינית (תשע"ו) גודגדן ודובדבן – י"ז ניסן משמש – ז' ניסן שזיף יפני – י"ז ניסן

מה ההבדל מבחינה מעשית ומבחינה הלכתית בין ספיחין לבין נזרע בשביעית ?

דבר שנזרע בשביעית ונלקט בשביעית הרי הוא אסור באיסור ספיחין לעולם ואין הוא ניתר וזה הנקרא ספיחין. לעומת זאת דבר שנזרע בשביעית ונלקט בשמינית מחנוכה נפקע איסור ספיחין והוא מותר באכילה, אך מצד חומרא יש הנמנעים מלאוכלו כיון שנעשה בעבירה אך מעיקר הדין מותר לאוכלו.

כמה זה שווה פרוטה?

שווי פרוטה מעודכן לשנת תש"פ:   כ – 6 אגורות   למידע נוסף אודות חילול המעשר שני, פרוטה חמורה ועוד, לחץ כאן.

הודעה לתועלת הציבור שתפורסם בימים הקרובים בעיתונות

להורדת ההודעה לחץ כאן הודעה לתועלת הציבור-אדר ב תשעו

לוח אחוזי ערלה לקיץ תשע"ו

ביאור לוח ערלה: הצבע הורוד – שם הפרי הצבע הכחול – סוגי זנים שיש בפרי צריך להסתכל בלוח בעמודה האחרונה שם מצויין כמה אחוזי ערלה יש בכל פרי. לדעת הרבה פוסקים אם יש יותר מ10% ערלה אין לקנות בלי השגחה [מצד מיעוט המצוי]. לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל אין לקנות בלא השגחה אם יש מעל 4%

קרא עוד >>

1 3 4 5 6 7 8