מידע ועדכונים הלכתייםדף מידע קיץ תשע"ו

דף מידע קיץ תשעו

דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אודות הליכה לכותל בשבתות ובחגים

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

כבר כתבנו בשו"ת ישא יוסף (ח"א סי' ע"ח וח"ד סי' פ"ב) את דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אודות הליכה לכותל המערבי בש"ק וימים טובים כאשר מסלול ההליכה מצולם ונצפה במוקד המשטרה. במסקנת הדברים הובאה ההצעה אודותיה הסכים מרן הגריש"א זצוק"ל שבמידה ותבוצע ומידי ש"ק תופעל מערכת שבת במטה המשטרה (עקרונות מערכת זו – יוסברו להלן)

קרא עוד >>

אכילת ארעי בגינה

אנו נמצאים בעונת הקטיף של פירות הקיץ – באיזה אופנים אפשר לאכול מהפירות בלא לעשר. הדין הוא שאין הפירות מתחייבים במעשר עד שתיגמר מלאכתן, וקודם שנגמרה מלאכתן מותר לאכול מהפירות אכילת ארעי, כמבואר ברמב"ם פ"ג מהלכות מעשר הל' א. מהו גמר מלאכה, בזמן הגמרא היה לכל פרי את גמר המלאכה שלו [דהיינו את הצורה בו

קרא עוד >>

פירות וירקות שיש כבר רוב מנזרע בתשע"ו (יתכן בחלק מהדברים שיהיה מיעוט משביעית מקירור או ממחסנים) נכון לתאריך ר"ח תמוז

דלעת – א' תמוז (יתכן מיעוט ממחסנים מקטיפת שביעית). בטטה – א' תמוז (יתכן מיעוט מקירור מזריעת שביעית וקטיף שמינית). גויאבה – ט"ז תמוז. זית לכבישה – ט"ז תמוז) בתאריך זה יתכן כבר תוצרת חדשה אך הרוב עדין משמיטה). רימון – ט' תמוז. שזיף אירופי (פאול, מאורך) – ט"ז תמוז. תפוחים זנים – גרנד, גלה, יונתן,

קרא עוד >>

מידע על איסור חדש

אנו מפרסמים את התאריכים שבהם מצוי חדש במוצרים מארה"ב וקנדה. מדגישים שהתאריכים להלן מתייחסים אך ורק לתבואה מארה"ב וקנדה והתאריכים הם ע"פ השערה של בעל מקצוע. בתאריכים המפורטים המוצרים עלולים להגיע לחנויות בארה"ב, אנו מניחים שהמוצרים עלולים להגיע לארץ סמוך לאותם התאריכים. חיטה (אביבית): אמצע אוגוסט שעורה: תחילת ספטמבר שבולת שועל: סוף יוני את המידע

קרא עוד >>

מרכז הלמידה – קבוצה לנשים!

נפתחה הרשמה לנשים לסיור במרכז הלמידה, משך הסיור כשעתים וחצי. הסיור כולל: –  מצגת היסטורית על מסירות נפשם של מיסדי פתח תקווה לקיום המצוות התלויות בארץ עם התחדשות היישוב היהודי בארץ הקודש. –  לימוד סדר הפרשת תרומות ומעשרות באמצעות תוכנת מחשב ייחודית בהדרכה צמודה. –  חידון מאתגר ומהנה על מסך. –  דברי לימוד והסבר מפי

קרא עוד >>

תחילת שווק פירות בתוצרת ללא חשש שביעית – נכון לתאריך י' סיון תשע"ו

אתרוג – י"ז סיון לונגן – י"ז סיון מנגו – יש כבר בחנויות מנגו חדש ענבי יין – י"ז סיון חבוש – כ"ו סיון אנונה – כ"ו סיון לימון – סיון (כרגע רק לימונים ירוקים) תפוח עץ – יש כבר בשווקים בתאריך זה מתחילים להגיע תפוחי ענה ועוד זנים בכירים שהם חדשים אך הזנים שהיו

קרא עוד >>

1 2 3 4 5 6 8