מידע ועדכונים הלכתייםמידע לחורף תשע"ז לגבי תרומות ומעשרות

קרן המעשרות – הדרך המהודרת להפרשת תרומות ומעשרות

ברכת שהחיינו בראש השנה

בקידוש ליל שני של ראש השנה נוהגים להניח פרי חדש ולכוון בברכת שהחיינו שבקידוש גם על יום טוב של ראש השנה וגם על הפרי החדש. הטעם שעושים כן הוא כדי לצאת ידי הדעה הסוברת שהיום השני של ראש השנה אינו חייב בברכת שהחיינו מאחר שכבר בירכו אותה אתמול ביום הראשון (שו"ע סי' ת"ר ס"ב). גם

קרא עוד >>

חוברת לתלמידים הלכה למעשר – שנת תשע"ז

לאור ההצלחה הרבה בשנים עברו של לימוד תרומות ומעשרות בבתי הספר לבנות הקדימו רבים מהמוסדות ורכשו את חוברת הלימוד 'הלכה למעשר'. בעזרת חוברת זו לומדות התלמידות הלכות תרומות ומעשרות בצורה יסודית ומעמיקה. עלות החוברת סמלית – 7 ש"ח בלבד. כל מורה זכאית לקבל בחינם את המדריך למורה. למוסדות הלימוד בירושלים יינתנו חוברות הלימוד ללא עלות

קרא עוד >>

נגיעות בסימנים של ראש השנה

רימון – תקופה זו כמעט ואינו נגוע. ישנו זחל "כחליל הרימון" המכרסם בקליפה וחודר פנימה – וניתן להבחין בראיה. סלק עלים [ו/או תרד] סילקא- נגוע! ויש לקנות עם פיקוח כשרותי מחרקים. בדיעבד יש לקחת עלים ישרים, להשרות אותם במי סבון במשך 5 דקות, לשטוף תחת זרם מים תוך שפשוף של העלה בכל קפל ומשני הצדדים. לאחר

קרא עוד >>

זמני הביעור שיחולו החודש, לגידולי שביעית (בשווקים יש כבר גם גידולי שמינית):

אבוקדו מגידולי שביעית – א' אלול (התוצרת הנמכרת כיום בחנויות היא מגידולי שמינית) אשכולית- ט"ו אלול לימון- א' אלול: תחילת זמן הספק תפוז- ט"ו אלול

1 2 3 4 5 8