מידע ועדכונים הלכתייםברכת הנהנין

רשימת הפירות שקיימת בהם מבוכה לגבי ברכתם (עפ"י הוראת גדולי הפוסקים). אגוז גן עדן (פיסטוק חלבי) – בורא פרי העץ אגוז קשיו – בורא פרי העץ אננס – בורא פרי האדמה אתרוג שעשו ממנו מרקחת (וחלקי האתרוג ניכרים בה) – בורא פרי העץ בננה – בורא פרי האדמה חמוציות – בורא פרי העץ ערמונים –

קרא עוד >>

הפרשה משנה לחברתה

אין מפרישין תרומות ומעשרות מפירות שגדלו בשנה זו על פירות שגדלו בשנה אחרת ואם הפריש לא עלתה לו ההפרשה וצריך להפריש מתחילה. תחילת שנת המעשר ברוב הגידולים הוא א' תשרי ואילו בפירות האילנות תחילת השנה היא בט"ו בשבט. לכל גידול יש שלב מסוים בו נקבע שנתו למעשר: חז"ל חילקו את הגידולים לארבע סוגים: תבואה [דהיינו

קרא עוד >>

מנוי בקרן המעשרות בצורה פשוטה וקלה!

עובד/ת במשרד ומחלקים סלטים (ספק טבל)? חושש/ת על תרומות ומעשרות בענין? כאן בקרן המעשרות יעזרו לך בקיום המצווה החשובה ע"י מנוי לפרוטה בקרן המעשרות. כל שעליך לעשות-  להפריש מעט יותר 1% לומר את נוסח קרן המעשרות לעטוף בצורה מכובדת  את החלק שהפרשת ולהשליך לפח האשפה. להרשמה – יש להעביר פרטים אישיים (שם פרטי, שם משפחה, כתובת למשלוח דואר,

קרא עוד >>

איסור כלאיים

איסור כלאיים

איסור כלאיים הוא איסור כולל שלא לערב שני מינים ביחד. במצוות התלויות בארץ מצאנו שלושה סוגי כלאיים: א. כלאי זרעים ב. כלאי אילן [הרכבה] ג. כלאי הכרם. אמנם, איסור כלאיים קיים גם בבהמות (שלא להרביע מין על שאינו מינו וכן שלא לחרוש בשור וחמור יחדיו) וכן בבגדים (שלא ללבוש שעטנז – בגד שנטווה מצמר ופשתים

קרא עוד >>

מידע לחורף תשע"ז לגבי תרומות ומעשרות

קרן המעשרות – הדרך המהודרת להפרשת תרומות ומעשרות

ברכת שהחיינו בראש השנה

בקידוש ליל שני של ראש השנה נוהגים להניח פרי חדש ולכוון בברכת שהחיינו שבקידוש גם על יום טוב של ראש השנה וגם על הפרי החדש. הטעם שעושים כן הוא כדי לצאת ידי הדעה הסוברת שהיום השני של ראש השנה אינו חייב בברכת שהחיינו מאחר שכבר בירכו אותה אתמול ביום הראשון (שו"ע סי' ת"ר ס"ב). גם

קרא עוד >>

1 2 3 4 5 8