הודעות כלליותמכרז לביצוע עבודות בניה במרכז המבקרים "אמונת ארץ"

  מכרז מס' 2019/12 בית מדרש להלכה בהתיישבות מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות בנייה במרכז המבקרים "אמונת ארץ" על המציע להיות חברה פעילה העוסקת בבנייה ורשומה בפנקס הקבלנים בענף 100 סיווג ג- 1 ומעלה. יתר תנאי הסף המנהליים והמקצועיים מפורטים במסמכי ההזמנה. את מסמכי ההזמנה ניתן לקבל באמצעות פנייה לדואר אלקטרוני michraz@bhl.org.il או באמצעות טלפון

קרא עוד >>

שנת תש"פ – שנת מעשר שני

איזו שנת מעשר היא שנת תש"פ? השנה החמישית אחרי שנת שמיטה היא שנת מעשר שני מצוות תרומות ומעשרות מחולקת לארבע מתנות: תרומה גדולה, מעשר ראשון ותרומת מעשר, אותם מפרישים בכל השנים. ו- מעשר שני או מעשר עני, תלוי בשנים: בשנים ראשונה, שנייה רביעית וחמישית שלאחר השמיטה יש להפריש מעשר שני. בשנים שלישית ושישית לאחר השמיטה, מפרישים מעשר עני.   השנה שנת תש"פ

קרא עוד >>

ביעור ווידוי מעשרות

שתי מצוות נצטווינו בשנה הרביעית ובשנה השביעית והן: מצות ביעור מעשרות מצות וידוי מעשרות השנה הזאת שנת תשע"ט היא השנה הרביעית ולכן העדכון החודשי יעסוק במצוות אלו. מצוות ביעור מעשרות בפרשת ראה[1] כתוב "מקצה שלוש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך". בסוף שלוש שנים דהיינו בשנה הרביעית, תוציא את כל המעשרות

קרא עוד >>

שנת תשע"ט – שנת מעשר שני

שנת תשע"ט השנה הרביעית אחרי שנת שמיטה היא שנת מעשר שני מצוות תרומות ומעשרות מחולקות לד' מתנות בכל השנים אנו מפרישים תרומה גדולה מעשר ראשון ותרומת מעשר לעומת זאת המעשר שני והמעשר עני תלוי בשנים, בשנים א, ב, ד, ה לשמיטה המעשר הוא מעשר שני, דהיינו אנו קובעים 9% אחוזים בדרומם של הפירות, המעשר השני

קרא עוד >>