דפי מידעתשפ"א – שנת מעשר עני

להורדת דף מידע מעשר עני תשפ"א

תשע"ח – שנת מעשר עני

דף מידע מעשר עני תשע"ח  להורדת דף מידע מעשר עני תשע"ח