מאמריםאורח בבית מלון שבהשגחה לא מהודרת

הרה"ג חנוך אלבק שליט"א

מעשה באורח שנזדמן לבית מלון בא"י העומד תחת השגחה שאינה מהודרת והוגשה לפניו ביצה מטוגנת [בשמן כשר למהדרין]. האורח ראה כי לפני שטוגנה הביצה עבורו, טוגנו באותה מחבת ביצים עם ירקות וחושש שמא ירקות אלו טבל הם. יש לדון בענין זה בכמה דינים להלכה ולא למעשה וכפי שיבואר להלן. [א] הפרשת תרו"מ וחילול מעשר שני

קרא עוד >>

על משמר השביעית – הופכים ברכה לקללה

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א והגאון רבי מרדכי נגארי שליט"א

מצורף בזה כתבה שפורסמה בעיתון יתד נאמן

קדושת שביעית ומעשרות בלימונים

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

עץ הלימון שונה משאר עצים, כולל שאר פירות הדר (מלבד אתרוג), שהוא לא מוציא את כל פירותיו לאותה שנה בבת אחת אלא כל השנה הוא מוציא פרחים ומהם פירות (כפי שאתה רואה בתמונות הרצ"ב שיש על אותו עץ פירות גדולים, פירות קטנים, ופרחים). אמנם יש לו תקופה עיקרית שאז חונטים מרבית הפירות, זה בחודשים ניסן

קרא עוד >>

מדריך לציבור: מתי מסתיימת שנת השמיטה במטבח שלך? (כתבה מעיתון יתד נאמן, כ"א במרחשון)

קדושת שביעית בסל ירקות של שמינית להורדת הכתבה – קדושת שביעית בסל ירקות של שמינית    

הרכבות

ד"ר משה זקס

כדי להקל על ציבור הנוטעים מוגשת בזה רשימה של עצי פרי, אלו עצים יש לחשוש בהם לכלאים ובאיזה כנות רגילים להשתמש לכל עץ. רשימה זו נכונה לשנת פירסומה (אדר תשס"ד). אבוקדו מורכב על מינו בלבד אגוזי מלך, פקאן, מקדמיה כל אחד מורכב על מינו בלבד אגס רובו מורכב על חבוש, מיעוטו מורכב על כנות אגס

קרא עוד >>

גודלם של הזיתים בימי חז"ל

פרופ' מרדכי כסלו

פרופ' מרדכי כסלו נ"י מבכירי חוקרי הצמחים של ארץ ישראל ומהבחירים שבחוקרים, פרסם מאמרים רבים ושמו ידוע מוכר ומפורסם. במאמרו הנוכחי, על סמך גודל הזיתים של ימינו ועל פי השוואות וממצאים ארכיאולוגיים, מגיע פרופ' כסלו להשערה שעל פי דרך הטבע הזיתים שבימי חז"ל היו דומים בגודלם לזיתים שלנו. ועל כן הכותב הנכבד מעלה שאלה על

קרא עוד >>

בישול עכו"ם בפיצוחים

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

ביום הלימוד האחרון של ביהמ"ד עסקנו בשאלת בישולי עכו"ם בפיצוחים. המציאות היא כי רוב העובדים בבתי המסחר לפיצוחים בארה"ק אינם יהודים והם הקולים את הפיצוחים. להלן תמצית מן הדברים שנאמרו – מתוך תפילה להשי"ת שלא נכשל בדבר הלכה, ותקוה כי בעזה"י נוכל עוד להרחיב את הדברים. חז"ל אסרו שְלָקות נכרי (עיין כפות תמרים סוכה לו

קרא עוד >>

כשרות במקומות נופש

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

היציאה למקומות נופש הפך כיום כמעט מנהג מדינה, ואפילו אותם הנמנעים מכך, הרי מוסדות החינוך ואף הישיבות שולחים את תלמידיהם למקומות הבראה, לשבתות עיון וכדומ'. ומתבקשת השאלה איזה גדרים צריכים להציב בטרם יוצאים למקומות אלו. ובטרם נעסוק בנופש, הבה ונגדיר את חובת הזהירות בכשרות בימינו. נדמה שהכלל הראשון אותו אנו צריכים לשים לעצמנו הוא הכלל

קרא עוד >>

לקראת מזון עתידי ושאלות צפויות

פרופ' מאיר שוורץ

בתקופה האחרונה ההתפתחות המדעית והטכנולוגית בכל התחומים היא מהירה מאד. בדרך כלל תשומת הלב מוסבת להתפתחויות מרעישות הכובשות את הדמיון (טיסות חלל, פצצות רבות עצמה, מטוסים על קוליים וכו' וכו') אך אנו שמים פחות לב לשינויים "קטנים", אבל השינויים ה"קטנים" קרובים אלינו יותר, פוגשים אותם בחיי היום יום, והם משנים את אורח חיינו יותר ויותר.

קרא עוד >>

בירורים בענין ערלה

הרב אליקים שלנגר שליט"א

(במאמר זה אין הכוונה לפסוק הלכה, אלא לברר ולעורר). ויקרא י"ט כ"ג "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל". בפסוק זה שבו נצטוינו על איסור ערלה, מוזכרים כמה וכמה "מושגים" שאולי במבט ראשון הם פשוטים וברורים, אך כדרכה של תורה אינם כן. "כי

קרא עוד >>