מאמריםהסבר הלכתי לפעולת הקרן

הרה"ג שאול ריכנברג שליט"א ממונה על קרן המעשרות

חילול מעשר שני על מטבעות  של אחר. הפעלת הקרן מבוססת על כך שאדם יכול לחלל מעשר שני שלו על מטבעות של אדם אחר. דין זה מבואר  בגמרא קידושין כד ע"א שדנה באיזה  מקרה נאמר הדין שאשה פודה מעשר שני בלי חומש. רבא אמר… והכא  במעשר דאתא מבי נשא עסקינן (מדובר במעשר שירשה האשה מבית אביה),

קרא עוד >>

קרן המעשרות

הרה"ג שאול ריכנברג שליט"א ממונה על קרן המעשרות

הקרן לחילול מעשר שני נוסדה לפני עשרים שנה על ידי הרב שמעון וייזר שליט"א כששמש ראש בית המדרש להלכה בהתישבות בקיבוץ שעלבים. בשנת תשל"ט כשבית המדרש עבר לירושלים עברה הקרן לבית המדרש שבירושלים. לחברי הקרן נוסח מיוחד לחילול. כאשר החברים אומרים את נוסח החילול המיוחד, מעבירים את קדושת המעשר שני או הרבעי שבפירותיהם למטבעות של

קרא עוד >>

אורח בבית מלון שבהשגחה לא מהודרת

הרה"ג חנוך אלבק שליט"א

מעשה באורח שנזדמן לבית מלון בא"י העומד תחת השגחה שאינה מהודרת והוגשה לפניו ביצה מטוגנת [בשמן כשר למהדרין]. האורח ראה כי לפני שטוגנה הביצה עבורו, טוגנו באותה מחבת ביצים עם ירקות וחושש שמא ירקות אלו טבל הם. יש לדון בענין זה בכמה דינים להלכה ולא למעשה וכפי שיבואר להלן. [א] הפרשת תרו"מ וחילול מעשר שני

קרא עוד >>

על משמר השביעית – הופכים ברכה לקללה

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א והגאון רבי מרדכי נגארי שליט"א

מצורף בזה כתבה שפורסמה בעיתון יתד נאמן

קדושת שביעית ומעשרות בלימונים

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

עץ הלימון שונה משאר עצים, כולל שאר פירות הדר (מלבד אתרוג), שהוא לא מוציא את כל פירותיו לאותה שנה בבת אחת אלא כל השנה הוא מוציא פרחים ומהם פירות (כפי שאתה רואה בתמונות הרצ"ב שיש על אותו עץ פירות גדולים, פירות קטנים, ופרחים). אמנם יש לו תקופה עיקרית שאז חונטים מרבית הפירות, זה בחודשים ניסן

קרא עוד >>

מדריך לציבור: מתי מסתיימת שנת השמיטה במטבח שלך? (כתבה מעיתון יתד נאמן, כ"א במרחשון)

קדושת שביעית בסל ירקות של שמינית להורדת הכתבה – קדושת שביעית בסל ירקות של שמינית    

הרכבות

ד"ר משה זקס

כדי להקל על ציבור הנוטעים מוגשת בזה רשימה של עצי פרי, אלו עצים יש לחשוש בהם לכלאים ובאיזה כנות רגילים להשתמש לכל עץ. רשימה זו נכונה לשנת פירסומה (אדר תשס"ד). אבוקדו מורכב על מינו בלבד אגוזי מלך, פקאן, מקדמיה כל אחד מורכב על מינו בלבד אגס רובו מורכב על חבוש, מיעוטו מורכב על כנות אגס

קרא עוד >>

גודלם של הזיתים בימי חז"ל

פרופ' מרדכי כסלו

פרופ' מרדכי כסלו נ"י מבכירי חוקרי הצמחים של ארץ ישראל ומהבחירים שבחוקרים, פרסם מאמרים רבים ושמו ידוע מוכר ומפורסם. במאמרו הנוכחי, על סמך גודל הזיתים של ימינו ועל פי השוואות וממצאים ארכיאולוגיים, מגיע פרופ' כסלו להשערה שעל פי דרך הטבע הזיתים שבימי חז"ל היו דומים בגודלם לזיתים שלנו. ועל כן הכותב הנכבד מעלה שאלה על

קרא עוד >>

בישול עכו"ם בפיצוחים

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

ביום הלימוד האחרון של ביהמ"ד עסקנו בשאלת בישולי עכו"ם בפיצוחים. המציאות היא כי רוב העובדים בבתי המסחר לפיצוחים בארה"ק אינם יהודים והם הקולים את הפיצוחים. להלן תמצית מן הדברים שנאמרו – מתוך תפילה להשי"ת שלא נכשל בדבר הלכה, ותקוה כי בעזה"י נוכל עוד להרחיב את הדברים. חז"ל אסרו שְלָקות נכרי (עיין כפות תמרים סוכה לו

קרא עוד >>

כשרות במקומות נופש

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

היציאה למקומות נופש הפך כיום כמעט מנהג מדינה, ואפילו אותם הנמנעים מכך, הרי מוסדות החינוך ואף הישיבות שולחים את תלמידיהם למקומות הבראה, לשבתות עיון וכדומ'. ומתבקשת השאלה איזה גדרים צריכים להציב בטרם יוצאים למקומות אלו. ובטרם נעסוק בנופש, הבה ונגדיר את חובת הזהירות בכשרות בימינו. נדמה שהכלל הראשון אותו אנו צריכים לשים לעצמנו הוא הכלל

קרא עוד >>