כלליהגבול הדרומי – מזרחי של ארץ ישראל

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

בדבר השאלה של קניית ירקות בשמיטה ממשקים הנמצאים דרומית לים המלח, שכמה ועדות שמיטה מקילות בזה, בהנחה שדרומית מים המלח חשיב חו"ל. ואחרות מחמירות. בטרם נעסוק בשאלה אם ניתן לברר ולתחם את הגבול הדרומי של ארץ ישראל ולקבוע בזאת מסמרות, יש להקדים ולברר דין השטחים שכבשו עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל, אם שטחים שלא

קרא עוד >>

דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אודות הליכה לכותל בשבתות ובחגים

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

כבר כתבנו בשו"ת ישא יוסף (ח"א סי' ע"ח וח"ד סי' פ"ב) את דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אודות הליכה לכותל המערבי בש"ק וימים טובים כאשר מסלול ההליכה מצולם ונצפה במוקד המשטרה. במסקנת הדברים הובאה ההצעה אודותיה הסכים מרן הגריש"א זצוק"ל שבמידה ותבוצע ומידי ש"ק תופעל מערכת שבת במטה המשטרה (עקרונות מערכת זו – יוסברו להלן)

קרא עוד >>

אורח בבית מלון שבהשגחה לא מהודרת

הרה"ג חנוך אלבק שליט"א

מעשה באורח שנזדמן לבית מלון בא"י העומד תחת השגחה שאינה מהודרת והוגשה לפניו ביצה מטוגנת [בשמן כשר למהדרין]. האורח ראה כי לפני שטוגנה הביצה עבורו, טוגנו באותה מחבת ביצים עם ירקות וחושש שמא ירקות אלו טבל הם. יש לדון בענין זה בכמה דינים להלכה ולא למעשה וכפי שיבואר להלן. [א] הפרשת תרו"מ וחילול מעשר שני

קרא עוד >>

גודלם של הזיתים בימי חז"ל

פרופ' מרדכי כסלו

פרופ' מרדכי כסלו נ"י מבכירי חוקרי הצמחים של ארץ ישראל ומהבחירים שבחוקרים, פרסם מאמרים רבים ושמו ידוע מוכר ומפורסם. במאמרו הנוכחי, על סמך גודל הזיתים של ימינו ועל פי השוואות וממצאים ארכיאולוגיים, מגיע פרופ' כסלו להשערה שעל פי דרך הטבע הזיתים שבימי חז"ל היו דומים בגודלם לזיתים שלנו. ועל כן הכותב הנכבד מעלה שאלה על

קרא עוד >>

בישול עכו"ם בפיצוחים

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

ביום הלימוד האחרון של ביהמ"ד עסקנו בשאלת בישולי עכו"ם בפיצוחים. המציאות היא כי רוב העובדים בבתי המסחר לפיצוחים בארה"ק אינם יהודים והם הקולים את הפיצוחים. להלן תמצית מן הדברים שנאמרו – מתוך תפילה להשי"ת שלא נכשל בדבר הלכה, ותקוה כי בעזה"י נוכל עוד להרחיב את הדברים. חז"ל אסרו שְלָקות נכרי (עיין כפות תמרים סוכה לו

קרא עוד >>

כשרות במקומות נופש

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

היציאה למקומות נופש הפך כיום כמעט מנהג מדינה, ואפילו אותם הנמנעים מכך, הרי מוסדות החינוך ואף הישיבות שולחים את תלמידיהם למקומות הבראה, לשבתות עיון וכדומ'. ומתבקשת השאלה איזה גדרים צריכים להציב בטרם יוצאים למקומות אלו. ובטרם נעסוק בנופש, הבה ונגדיר את חובת הזהירות בכשרות בימינו. נדמה שהכלל הראשון אותו אנו צריכים לשים לעצמנו הוא הכלל

קרא עוד >>

לקראת מזון עתידי ושאלות צפויות

פרופ' מאיר שוורץ

בתקופה האחרונה ההתפתחות המדעית והטכנולוגית בכל התחומים היא מהירה מאד. בדרך כלל תשומת הלב מוסבת להתפתחויות מרעישות הכובשות את הדמיון (טיסות חלל, פצצות רבות עצמה, מטוסים על קוליים וכו' וכו') אך אנו שמים פחות לב לשינויים "קטנים", אבל השינויים ה"קטנים" קרובים אלינו יותר, פוגשים אותם בחיי היום יום, והם משנים את אורח חיינו יותר ויותר.

קרא עוד >>