שביעיתהליכות שדה גליון 187

חשון תשע"ה

תוכן הענינים: שביעית- אמירה לנכרי, גינת בית משותף. ערלה- לוח אחוזי ערלה.

הליכות שדה גיליון 186

אב תשע"ד

תוכן הענינים: ערלה בפאפיה, שמיטה, כלאי הכרם.

הליכות שדה גיליון 185

אייר ע"ד

תוכן הענינים: מעשר עני, שמיטה, כליא אילן, ערלה.

הליכות שדה גיליון 184

שבט תשע"ד

תוכן הענינים: אצור בי"ד, מעשר שני, התפילה לעצירת גשמים, הרכבת אילן.

הליכות שדה גיליון 183

חשון תשע"ד

תוכן העניינים: השחתת אילנות, מעשר עני, שמיטה, ערלה.

הליכות שדה גיליון 182

אב תשע"ג

תוכן העניינים: מתורתו של מרן - דיני אהע"ז, תנאי של ערב שבת - להפרשת תרו"מ, הלכות עץ לימון, שביעית - זמירת