ערלההליכות שדה גליון 177

תמוז תשע"ב

תוכן הענינים: נתינת תרו"מ בזמן הזה ערלה כלאים דילול פרחי גפן

הליכות שדה גליון 176

אדר תשע"ב

תוכן הענינים: ערלה הברכות גפנים ביעור