כלליהליכות שדה 213

ניסן תשפ"א

בין הנושאים המובאים בגליון: -מדיני תוספת שביעית -ביאורים בדרשת "בחריש ובקציר תשבות" -הלכות הנוגעות למעשה בענין חיוב הפרשת חלה וצירוף הסל

הליכות שדה 212

שבט תשפ"א

בין הנושאים המובאים בגליון: -הוראות למעשה מן ההלכות הנובעות מהתחלפות שנת המעשר בט"ו בשבט. -קריאה לתיקון מצות נתינת מעשר עני. -שאלה

הליכות שדה 211

כסליו תשפ"א

בין הנושאים המובאים בגליון: הדלקת נר שבת וחנוכה בשמן טבל הפרשת תרו"מ מאתרוג שגדל בבקבוק ליקר מאמר על ענין לימוד פרטי

הליכות שדה 210

תשרי תשפ"א

בין הנושאים המובאים בגליון: דברי הספד על הגר"נ קרליץ – שומר משמרת השביעית דיני מעשר עני למעשה האם ניתן לסמוך על

הליכות שדה 209

אב תש"פ

בין הנושאים המובאים בגליון: דיני הרכבת כלאיים וסוגיהם השונים חדושים וברורים בעניין אילנות סרק צרוף עיסות לחלה אמירת "הוא וחומשו" בנוסח

הליכות שדה 208

סיון תש"פ

גליון מיוחד לזכרו של הרב משה מנחם טבאל זצ"ל ממאמריו: – איסור קצירת תבואה לפני פסח – ערלה בהרכבה בגפנים –

הליכות שדה 207

ניסן תש"פ

בין הנושאים המובאים בגיליון: הערות מעשיות בהפרשת חלה ממצות חבורה חיוב חלה במצות על ידי צירוף סל ודיני ספיקות הזמן הראוי

הליכות שדה החדש 206

שבט תש"פ

  בניסיון למלאות את החלל שנוצר עם פטירתו של הגאון רבי אליקים שלנגר זצ"ל, עורך כתב העת התורני "הליכות שדה" מזה כשלושים

הליכות שדה 205

אלול תשע"ט

תוכן העניינים:   דברי זכרון והספד על הרב שלנגר זצ"ל כלאי הכרם על הספר עוד ינובון בשיבה שליחות בתרומה שיטת החזון

הליכות שדה 204

אדר ב' תשע"ט

תוכן העניינים: ביעור מעשרות ביעור חלה הוראות מהגרש"ז זצ"ל וידוי מעשרות- בחו"ל שריפת חלה הפרשת אורח הפריש ולא ברך- להשאל אננס-

1 2