כלאייםהליכות שדה 213

ניסן תשפ"א

בין הנושאים המובאים בגליון: -מדיני תוספת שביעית -ביאורים בדרשת "בחריש ובקציר תשבות" -הלכות הנוגעות למעשה בענין חיוב הפרשת חלה וצירוף הסל

הליכות שדה 212

שבט תשפ"א

בין הנושאים המובאים בגליון: -הוראות למעשה מן ההלכות הנובעות מהתחלפות שנת המעשר בט"ו בשבט. -קריאה לתיקון מצות נתינת מעשר עני. -שאלה

הליכות שדה 211

כסליו תשפ"א

בין הנושאים המובאים בגליון: הדלקת נר שבת וחנוכה בשמן טבל הפרשת תרו"מ מאתרוג שגדל בבקבוק ליקר מאמר על ענין לימוד פרטי

הליכות שדה 210

תשרי תשפ"א

בין הנושאים המובאים בגליון: דברי הספד על הגר"נ קרליץ – שומר משמרת השביעית דיני מעשר עני למעשה האם ניתן לסמוך על

הליכות שדה 209

אב תש"פ

בין הנושאים המובאים בגליון: דיני הרכבת כלאיים וסוגיהם השונים חדושים וברורים בעניין אילנות סרק צרוף עיסות לחלה אמירת "הוא וחומשו" בנוסח

הליכות שדה גיליון 202

אב תשע"ח

תוכן הענינים: לזכרו של מרן הגרי"ש זצוק"ל אננס מבית ההוראה תרומות ומעשרות חלה חימוץ דגן מחובר

הליכות שדה גיליון 200

חשון תשע"ח

תוכן הענינים: שנת מעשר עני מסורת על כשרות העופות תשובות ראשונים מכת"י הקרן לחילול מעשר שני ערלה ולוח אחוזי ערלה חלה

הליכות שדה גיליון 199

סיון תשע"ז

תוכן הענינים: נתינת טבל במתנה תרומות ומעשרות כלאים בנבטים ערלה

הליכות שדה גיליון 197

כסלו ע"ז

תוכן הענינים: תרומות ומעשרות בזה"ז ברכת פדיון מעשר שני עקירת אילן כלאי הכרם

הליכות שדה גיליון 195

סיון תשע"ו

תוכן העניינים: יין שביעית, כלאי אילן, הרכבות, שליחות מומר, נתינת תרו"מ

1 2