דיני הפרשת מעשר ראשון ונתינתו

חיפוש תוכן באתר

נושאים פופולריים

מאמר

אילנות מורכבים

לוח

ביעור שביעית

מאמר

שיעור הפרשת חלה

מדריך

הפרשת תרומות ומעשרות

מאמר

שנת הלימונים

המשמעות ההלכתית של ט"ו בשבט בשנה השמינית

המשמעות ההלכתית של ט"ו בשבט בשנה השמינית

ראש השנה לפירות האילן ט"ו בשבט נקרא ראש השנה לאילנות. מעבר למנהגים ולסגולות, יש…
מעשר שני או מעשר עני

מעשר שני או מעשר עני

מעשר שני ומעשר עני לאחר הפרשת תרומה גדולה, מעשר ראשון ותרומת מעשר – מפרישים…
ספק מעשר עני

ספק מעשר עני

יש לי פירות שאיני יודע אם הם חייבים במעשר עני או שני, מה עלי…
נתינת מעשר עני המופרש ע"י ועד כשרות

נתינת מעשר עני המופרש ע"י ועד כשרות

התורה ציותה שמיבולי השנה השלישית והשישית לשמיטה חייבים להפריש מעשר עני ולתתו לעני. כלומר…
נתינת מעשר עני מספק טבל ומהגדל בתוך הבית

נתינת מעשר עני מספק טבל ומהגדל בתוך הבית

א. מי שמפריש מספק טבל בין ספק אם הפרישו כבר תרומות ומעשרות ובין  ספק…
דרכי נתינת מעשר עני

דרכי נתינת מעשר עני

הרה"ג יהודה קנר שליט"א – רב הגבעה הדרומית מודיעין עילית א. האם חייב לתת…
הפרשת מעשר עני בשווקים

הפרשת מעשר עני בשווקים

הוראות מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אודות הפרשת מעשר עני בשווקים קרבה שנת מעשר עני,…
שנת מעשר עני – שנת תשפ"א

שנת מעשר עני – שנת תשפ"א

איזו שנת מעשר היא שנת תשפ"א? שנת תשפ"א – השנה השישית לשמיטה – שנת…
נתינת מעשר ראשון ללויים בזמן הזה

נתינת מעשר ראשון ללויים בזמן הזה

האם חייבים בימינו לתת ללוי מטבל וודאי תשעה אחוזים מהפירות למעשר ראשון? [מעשר הראשון…