מדריכים הלכתיים

מאמרים

שיעורים

שאלת גשמים בחוץ לארץ ובהולך ממקום למקום

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני שאלת גשמים בחוץ…

טעה ושאל גשמים מסוכות עד ז חשון

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין טעה ושאל גשמים…

טעימה לפני תקיעת שופר וקיום מצוות

שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין טעימה לפני תקיעת…

שאלות ותשובות